Masteropleidingen

Hoogwaardig onderwijs in een internationale omgeving bereidt je voor op een verantwoordelijke positie in de samenleving.

Medische Psychologie

Studeren op het grensvlak van psychologie en geneeskunde

In de master Medische Psychologie van de Universiteit van Tilburg staat de relatie tussen psychologisch welbevinden en fysieke gezondheid van mensen (kinderen en volwassenen) centraal. Er wordt dieper ingegaan op de verschillende subdisciplines binnen de psychologie: klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, functieleer en sociale psychologie. De opleiding kenmerkt zich door een integrale benadering van de patiënt vanuit de gedachte dat somatische, psychologische en contextuele aspecten bij elke aandoening een rol spelen. De combinatie van psychologische en medische curriculum-onderdelen maakt deze tweejarige masteropleiding uniek in Nederland.

Tijdens het eerste jaar van de opleiding verdiepen studenten hun kennis op het gebied van de geneeskunde, psychodiagnostiek in de medische setting, pediatrische psychologie, klinische neuropsychologie en psychologische behandelingsmethoden/klinische vaardigheden. Studenten leren hoe zij deze vaardigheden en kennis in dienst kunnen stellen van de optimalisering van de behandeling van somatisch zieke patiënten.

Tevens worden studenten in het eerste jaar getraind in het kritisch beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische psychologie.

In het tweede jaar brengen studenten een accent aan in een van de richtingen:

In het gehele tweede jaar volgen studenten een uitgebreide klinische stage (3 dagen per week) en werken zij aan de master thesis (2 dagen per week).

Samenwerking ziekenhuizen

In het eerste jaar wordt binnen de opleiding nauw samen gewerkt met artsen uit het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden Ziekenhuis uit Tilburg en het Amphia Ziekenhuis uit Breda.

In het tweede jaar bieden tal van ziekenhuizen binnen en buiten de regio én over de landsgrenzen heen, stageplaatsen aan.

Tien redenen om Medische Psychologie in Tilburg te kiezen:

  1. Unieke tweejarige masteropleiding in Nederland/Europa, met strenge selectie aan de poort
  2. Een kleinschalige opleiding met interactieve colleges en werkgroepen
  3. In het eerste opleidingsjaar naast psychologische ook medische curriculumonderdelen
  4. Een klinische stage van 1 jaar  
  5. Studenten worden opgeleid tot scientist-practitioner (kunnen zowel wetenschappelijk onderzoek doen alsook klinische taken verrichten)
  6. Medewerkers van het onderzoeksinstituut CoRPS (Center of Excellence) verzorgen de begeleiding van de master thesis
  7. Studenten studeren af met de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)
  8. Volgens het Nationaal Kompas Volksgezondheid telt Nederland minimaal 4,5 miljoen chronisch zieken, 1,3 miljoen Nederlanders hebben meer dan 1 chronische ziekte
  9. Afgestudeerde Medisch Psychologen vinden relatief snel een baan
  10. Goede afstemming op de postdoctorale GZ-opleiding

Stuur door

Wat is de uitkomst van acht plus acht

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van acht plus acht

Geef een numerieke waarde op