Opfrisonderwijs MTO voor Premaster studenten

In augustus start MTO met een korte reeks hoorcolleges gericht op het opfrissen/behandelen van de stof die als voorkennis wordt beschouwd voor MTO-1-premaster ("Technieken voor Causale Analyse").

Docent: dhr. L.J.A.M. van Baest

In dit "opfrisonderwijs" wordt aandacht besteed aan onderwerpen uit de methodenleer, beschrijvende en toetsende statistiek. Het onderwijs wordt niet getoetst en is facultatief. Studenten die weinig statistiek en methodenleer in hun vooropleiding hebben gehad wordt geadviseerd deel te nemen aan dit programma.

Studenten die door middel van zelfstudie hun voorkennis willen opfrissen t.b.v. de cursus MTO-1-premaster wordt geadviseerd de literatuur van de cursussen MTO-A-MAW en MTO-B-MAW te bestuderen:

  • Straits, B.C. and Singleton, R.A., Social Research, Oxford University Press, 2011, International Fifth Edition.
  • Rebecca M. Warner, Applied Statistics, California: Sage, 2013, 2nd edition. Hoofdstukken 1 t/m 5 en 7.

Alle masteropleidingen

Meer weten?