Premaster's Program Organization Studies

Please read the information on the pre-Master's program for:

Dutch students

De premaster Organization Studies is bedoeld voor afgestudeerde studenten van relevante HBO-opleidingen, die willen instromen in de aansluitende master.

Inhoud premaster

De premaster bevat specifieke vakken in de Organisatiewetenschappen en vakken op het gebied van methoden en technieken van onderzoek. De premaster is grotendeels Engelstalig. De aansluitende master Organization Studies is geheel Engelstalig.

Het onderwijs bestaat uit hoor-, werk- en practicumcolleges. Elk vak wordt afgesloten met een tentamen of een werkstuk. Het premasterprogramma omvat 60 studiepunten (1 studiepunt = 28 uur in EC-norm), die als volgt zijn verdeeld:

  • 30 ECTS opleidingsspecifiek onderwijs (inclusief academische vaardigheden)
  • 18 ECTS onderwijs in Methoden en Technieken van Onderzoek (MTO)
  • 12 ECTS onderzoekspracticum

De premaster Organization Studies omvat de volgende vakken:

Blok 1 (augustus - oktober)

Blok 2 (oktober - december)

Blok 3 (januari - maart)

Blok 4 (april - juni)

Bekijk de studiegids voor een actueel overzicht en meer informatie over het programma en de cursusbeschrijvingen.

HBO Vooropleiding

Elk studiejaar stelt de faculteit een lijst van vierjarige HBO-opleidingen vast, die toelating geven tot de premaster Organization Studies. Op basis van deze lijst kun je tot de premaster Organization Studies worden toegelaten. Deze lijst kan echter voor komende studiejaren worden gewijzigd! Je kunt dus voor latere jaren aan déze lijst geen rechten ontlenen. Mocht jouw HBO opleiding niet in de lijst staan, dien dan een toelatingsverzoek in bij de examencommissie. Een afgeronde Premaster geeft geen recht op een bachelordiploma maar wel op toelating tot de aansluitende master.

Om te kunnen starten met de aansluitende Master Organization Studies dien je het gehele premaster programma succesvol te hebben afgerond en alle vakken te hebben behaald (60 ECTS).

Aanmelding en toelating

Wil jij je aanmelden voor deze premaster? Je moet dan een toelatingsverzoek indienen bij de examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De examencommissie van de master beoordeelt aan de hand van je diploma en bijbehorende cijferlijst of je kunt worden toegelaten tot de premaster. 

Bekijk hier de toelatingsprocedure voor de Premaster Organization Studies.

International students

This pre-Master's program is a one-year program of study (60 ECTS) aimed at improving your knowledge and skill level within the field of Organization Studies. Courses followed include specific areas within the field, as well as courses in statistics and research methodology. In general:

  • 30 ECTS will be earned in courses specifically related to organization studies (including academic skills)
  • 18 ECTS will be earned in statistics and research methodology courses
  • 12 ECTS will be earned in research lab courses

Applicants will be accepted onto the pre-Master program if either the level of their previous academic program does not meet the required level to enter the Master program directly (for example, a Bachelor's degree from a University of Applied Science or equivalent), or if the academic content of the previous academic program does not match the requirements for direct entry into the Master program.

On successful completion of this program (60 ECTS), you will automatically be accepted onto the Master program Organization Studies for the following academic year.

International applicants will be informed in the conditional admission letter as to whether you have been accepted onto the pre-Master or Master program.

Program structure

The program consists of 60 credits (ECTS), equivalent to 1,680 hours of study, divided into four units from 1 September to 31 August.

Dutch and international students follow slightly different courses within the pre-Master program. For details of the courses to be followed, please see below. These courses may be subject to change. We would therefore advise you to check the Electronic Study Guide.

Unit 1 (August - October)

Unit 2 (October - December)

Unit 3 (January - March)

Unit 4 (April - June)

For more information about the individual courses above, please go to the Electronic Study Guide.

Courses mentioned above which are specifically for Dutch students will be taught in Dutch, including the statistics courses. However, all other courses for the pre-Master's and Master's will be taught in English.

Teaching will consist of lectures, tutorials and practicals. Each course will finish with either an exam or a written paper.

Admission and Application

For admission and application to the pre-Master's program please check the Admission and Application procedure.

Alle masteropleidingen

Meer weten?