Carrièreperspectief

Jouw vaardigheden als filosoof

Als afgestudeerd filosoof ben je in staat om sociale, politieke en ethische kwesties kritisch te analyseren. Je kan treffende en gefundeerde antwoorden geven op vragen die spelen in de samenleving. Hierbij kun je je gedegen kennis inzetten van zowel klassieke als ‘state of the art’ filosofische inzichten uit de ethiek, sociale en politieke filosofie, en wetenschapsfilosofie.

Je bent getraind in het nauwgezet opbouwen van een argumentatie en het evalueren van argumenten van anderen. Je argumentatie, evenals je analyse van de argumentatie van anderen, kan je op een heldere manier weergeven, zowel in tekstvorm als in een mondelinge presentatie of debat.

Werkterreinen

Filosofen vervullen diverse functies waarbij een brede algemene ontwikkeling, een scherp denkvermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden worden gevraagd. Je komt ze tegen bij de overheid, op ministeries, in de journalistiek, maar ook in het bedrijfsleven en in allerlei vormen van onderwijs. Denk hierbij aan functies als:

  • Wetenschappelijk onderzoeker / PhD
  • Journalist
  • Schrijver
  • Redacteur
  • Programmamaker
  • Docent Filosofie (na het volgen van een Educatieve post-master)
  • Kunst- en cultuur-educator
  • Kunstenaar
  • Levenscoach
  • Organisator of medewerker van culturele evenementen zoals kritische debatten en filmprogramma’s

Afgestudeerden aan het woord

Lees de portretten van oud-studenten Filosofie en kijk waar zij na hun studie terecht gekomen zijn.

Leraar Filosofie worden?

Tilburg University biedt ook academische lerarenopleidingen aan. Na je master Filosofie kun je dan aan onze universiteit nog een Educatieve post-master volgen die opleidt tot eerstegraads docent Filosofie. Afgestudeerden van deze master zijn bevoegd om les te geven op alle niveaus in het middelbaar onderwijs.

Alle masteropleidingen

Meer weten?