Laura Hofman

Laura Hofman

‘Wat vooral van pas komt is het analytisch vermogen dat je tijdens de studie wordt bijgebracht; het kunnen onderscheiden van hoofd- van bijzaken, verbanden kunnen leggen, snel kunnen schakelen, oorzaak en gevolgen kunnen vaststellen en oplossingen op zowel lange als korte termijn definiëren.'

  • 28 jaar
  • Adviseur bij de Politie
  • Studie: LLM Rechtsgeleerdheid, accent: Strafrecht
  • Afstudeerjaar: 2010
  • Linkedin

Alumna Laura Hofman over de master Rechtsgeleerdheid:Kun je beschrijven wat je huidige functie inhoudt?

Ik ben werkzaam als adviseur binnen de politie en houd me bezig met de beleidsontwikkeling op verschillende operationele thema’s binnen de politie. Voor mijn huidige functie hield ik me binnen de politie bijvoorbeeld bezig met het Ketenprogramma Afpakken, dat zich richt op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit, zoals fraude en witwassen.

Terug naar boven

Hoe ben je met dit bedrijf in contact gekomen?

Dit is mijn eerste baan na mijn afstuderen, maar na het afronden van de studie in Tilburg ben ik niet direct aan het werk gegaan. Ik ben namelijk eerst voor langere tijd naar Zuid-Afrika gegaan. Daar heb ik een aantal maanden bij Legal Aid South Africa gewerkt, een advocatenkantoor (op de afdeling strafrecht) dat gefinancierde rechtsbijstand verleend. Bij terugkomst in Nederland heb ik vervolgens nog een tweede master gedaan voordat ik daadwerkelijk begon met werken. Tijdens deze opleiding ben ik in contact gekomen met de politie waar ik ben gestart als beleidsmedewerker. Op dat moment liep er bij de politie een tijdelijk project gericht op de aanpak van overvallen. Ik ben toen gevraagd de regionaal overvalcoördinator hierin te ondersteunen.

Terug naar boven

Hoe gebruik je de kennis die je hebt opgedaan tijdens je studie aan Tilburg University in je werk?

Wat vooral van pas komt is het analytisch vermogen dat je tijdens de studie wordt bijgebracht; het kunnen onderscheiden van hoofd- van bijzaken, verbanden kunnen leggen, snel kunnen schakelen, oorzaak en gevolgen kunnen vaststellen en oplossingen op zowel lange als korte termijn definiëren.

Terug naar boven

Voldoet je huidige baan aan de verwachtingen die je had als student?

Ja, voor mij voldoet mijn huidige baan aan de verwachtingen die ik destijds had, in die zin dat ik me bezighoud met inhoudelijk interessante onderwerpen binnen het veiligheidsdomein. Dit in combinatie met het functioneren op een strategisch niveau waarin verbanden moeten worden gelegd en waarbij je intellectueel wordt uitgedaagd, maken dat mijn huidige baan me erg goed bevalt.

Terug naar boven

Heb je tijdens je studie ook deelgenomen aan extra curriculaire activiteiten? En zo ja, hoe hebben deze bijgedragen aan je persoonlijke ontwikkeling?

Ik ben actief geweest voor de internationale studievereniging ELSA (European Law Students’ Association). Eerst als commissielid in de Academic Activities commissie, waarbij we onder andere een studiereis naar Praag hebben georganiseerd. Daarna als dagelijks bestuurslid (Secretary General), een leerzame maar vooral ook gezellige tijd en erg waardevol naast de studie. Tijdens een bestuursjaar leer je organiseren en samenwerken, iets wat waardevol is voor je persoonlijke ontwikkeling en goed van pas kan komen in een toekomstige functie.

Ook heb ik tijdens mijn studie ongeveer 1,5 jaar gewerkt als buitengriffier bij de sector strafrecht van de Rechtbank Dordrecht. Een erg leerzame periode waarin je hetgeen je geleerd hebt in de collegebanken ook echt in de praktijk ziet en daarmee ook daadwerkelijk aan de slag gaat. Wat je hebt geleerd komt daarmee tot leven en krijgt meer duiding, erg leerzaam!

Terug naar boven

Wat is je ambitie? Waar zie je jezelf over 5 of 10 jaar?

Ik hoop nog steeds binnen ‘het strafrecht’, of  breder: in het veiligheidsdomein werkzaam te zijn. Bij welke organisatie dit zal zijn weet ik nog niet. In ieder geval hoop ik me nog steeds met inhoudelijke veiligheidsvraagstukken bezig te kunnen houden en volop uitdaging te blijven vinden in mijn werk!

Terug naar boven

Heb je nog advies voor toekomstige master studenten?

Ondanks dat het mogelijk niet in het studieaanbod is opgenomen; probeer naast je studie ook stage te lopen. Tijdens mijn studie heb ik ongeveer 1,5 jaar gewerkt als buitengriffier bij de sector strafrecht van de Rechtbank Dordrecht. Een erg leerzame periode waarin je hetgeen je geleerd hebt in de collegebanken ook echt in de praktijk ziet. Kies daarnaast de studierichting waar jouw hart ligt. Als je tijdens jouw studie die richting kiest waarnaar jouw interesse het meeste uitgaat, ben ik ervan overtuigd dat de toekomstige baan waarin je terecht zult komen ook goed bij je zal gaan passen!

Terug naar boven

Alle masteropleidingen

Meer weten?