Programma Rechtsgeleerdheid

Curriculum master Rechtsgeleerdheid 2017 - 2018

Het masterprogramma Rechtsgeleerdheid bestaat uit in totaal 60 ECTS, waarvan:

 • 3 verplichte vakken (18 ECTS)
 • 5 keuzevakken (30 ECTS)
 • Een masterscriptie (12 ECTS)

Bekijk de elektronische studiegids voor meer informatie over de vakken en het programma.

Verplichte vakken

Najaarssemester (september - december)

 • Verdiepend privaatrecht
 • Verdiepend strafrecht

Voorjaarssemester (februari - juni)

 • Verdiepend staats- en bestuursrecht

Keuzevakken

A. 1 vak uit:
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • Bestuursprocesrecht
 • Collectief arbeidsrecht
 • Handhavingsrecht
 • Strafprocessuele rechtsmiddelen
 • Strafrechtelijk sanctierecht
 • Verdiepend burgerlijk procesrecht en geschiloplossing
 • Verdiepend contracten- en aansprakelijkheidsrecht
 • Verdiepend personen- en familierecht
 • Verdiepend goederen- en Insolventierecht

B. 1 vak uit:

 • Arbeidsrecht in sociaal- economische context
 • Law and Economics
 • Methodologie van het privaatrecht
 • Psychiatry for Lawyers
 • Retorica voor juristen
 • Rechtsgeschiedenis
 • Victims in the Context of International Criminal Justice
 • Wetgeving en regulering

C. 3 vakken uit:

 • Law Clinic
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsovereenkomstenrecht
 • Bestuursprocesrecht
 • Bijzondere Overeenkomsten
 • Capita selecta arbeidsrecht
 • Capita selecta ondernemingsrecht
 • Collectief arbeidsrecht
 • Comparative Constitutional Law
 • Comparative Labour Law
 • EU and the Courts
 • European Competition Law
 • European Labour Law and Social Policy
 • Europees strafrecht
 • Financieel-economisch strafrecht
 • Handhavingsrecht
 • Human Rights Law
 • Huwelijksvermogens- en erfrecht
 • Intellectual Property Law
 • Internationaal privaatrecht
 • International Labour Law and Globalisation
 • Jeugdrecht, mede vanuit internationaal perspectief
 • Migratierecht
 • Omgevingsrecht
 • Onderwijsrecht
 • Privacy and Data Protection
 • Sociale zekerheidsrecht
 • Strafprocessuele rechtsmiddelen
 • Strafrecht en mensenrechten
 • Strafrechtelijk sanctierecht
 • Strafrechtsvergelijking
 • Trade and WTO Law
 • Transnational Labour Law
 • Verdiepend burgerlijk procesrecht en geschiloplossing
 • Verdiepend contracten- en aansprakelijkheidsrecht
 • Verdiepend goederen- en Insolventierecht
 • Verdiepend personen- en familierecht
 • Verzekeringsrecht

D. Uit groep B en groep C dient in ieder geval één vak uit de onderstaande vakken worden gekozen:

 • Comparative Constitutional Law
 • Comparative Labour Law
 • EU and the Courts
 • European Competition Law
 • European Labour Law and Social Policy
 • Human Rights Law
 • Intellectual Property Law
 • International Labour Law and Globalisation
 • Law and Economics
 • Privacy and Data Protection
 • Psychiatry for Lawyers
 • Regulating Technologies
 • Trade and WTO Law
 • Transnational Labour Law

Ben je reeds ingeschreven voor deze Master? Bekijk dan de exacte vereisten in de  Onderwijs- en examenregeling (OER) van Tilburg Law School.
Alle masteropleidingen

Meer weten?