Research Masters

De ideale voorbereiding op een wetenschappelijke carrière

Tilburg University biedt zes Research Masters voor ambitieuze studenten. Een Research Master is een tweejarige Engelstalige masteropleiding. Het geeft een solide, gedegen opleiding in de kunst van het denken: helder redeneren, kritisch analyseren, het ontcijferen van complexe onderwerpen en het nauwkeurig overdragen van gedachten.

Als afgestudeerde Research Master ben je in staat om een waardevolle bijdrage aan het intellectuele debat te leveren, zowel onder collega's als in bredere kringen.

In veel gevallen bereidt een Research Master je voor op een promotietraject en een academische carrière. Meestal verkort een Research Master het promotietraject met een jaar.

Research Masters Tilburg University

Alle masteropleidingen

Meer weten?