Carrière​perspectief Theologie

Beroepsopleiding

De master Theologie is een beroepsgerichte academische opleiding. Dat betekent dat je jezelf tijdens je opleiding intensief voorbereidt op je loopbaan. Je kiest tijdens je master voor het uitstroomprofiel Parochiepastoraat of Geestelijke verzorging. Lees bij programma wat deze uitstroomprofielen precies inhouden. Als onderdeel van dit uitstroomprofiel loop je stage binnen een parochie of als geestelijk verzorger in een zorginstelling, een gevangenis of het leger. Tijdens je stage ervaar je je toekomstige werkveld in de praktijk en krijg je intensieve begeleiding vanuit de opleiding om een expert te worden op je vakgebied. En wie weet leg je tijdens je stage contacten die nuttig zijn voor je verdere loopbaan.

80% van onze afgestudeerde Theologen vindt direct na de opleiding een baan

Een functie binnen een parochie of als geestelijk verzorger

Afhankelijk van je afstudeerrichting kom je als theoloog te werken op pastoraal terrein, als pastoraal werker, priester of diaken. Of je gaat aan het werk binnen de geestelijke verzorging, als (rooms-katholiek) geestelijk verzorger binnen een zorginstelling zoals een ziekenhuis, in een gevangenis of in het leger (leger aalmoezenier).

Alumna Trudy over haar werk als gevangenispastor

Kerkelijke zending

Wanneer je graag een aanstelling wilt als pastorale beroepskracht in de geestelijke verzorging of in het parochiepastoraat met een kerkelijke zending van een bisschop, dan moet je bij een aantal bisdommen een eigen diocesaan toeleidingsprogramma volgen. Dit programma wordt parallel aan de masteropleiding gevolgd en is vaak verspreid over drie jaar.


Andere academische functies

Theologie is een brede academische opleiding, je kunt dus ook voor een heel ander werkveld kiezen. Als afgestudeerd theoloog kun je ook aan het werk in de journalistiek, de politiek, het welzijnswerk, of als beleidsmedewerker binnen een (overheids)instelling.

Een carrière binnen de wetenschap

De master Theologie biedt naast het beroepsgerichte onderdeel tevens een stevige wetenschappelijke basis, wat jou de mogelijkheid biedt om je verder te ontwikkelen binnen de wetenschap. Solliciteer naar een functie als promovendus binnen of buiten Tilburg School of Catholic Theology en wie weet wordt jij straks wetenschappelijk onderzoeker binnen de theologie.

Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing worden?

Wil je graag voor de klas staan als eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing, met een goede theologische vakkennis? Dan is de master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing iets voor jou.

Afgestudeerde theologen aan het woord

Bekijk en lees waar afgestudeerde theologen aan het werk zijn. Bekijk de video van gevangenispastor Trudy, of lees het verhaal van studentenpastor Elise en pastoraal werker Cynthia.


Alle masteropleidingen

Meer weten?