Interview met alumnus Theologie Cynthia Lieshout


  • 31 jaar
  • Pastoraal werker
  • Studie: Theologie
  • Afstudeerjaar: 2002

Mail mij als je mij iets wilt vragen.


Wat is het verschil tussen een pastoraal werker en een pastoor?
Ik ben pastor in een parochie en werk samen in een team met vijf pastores, waarvan één priester is (de pastoor). We hebben alle vijf theologie gestudeerd en alleen de pastoor is gewijd tot priester. Hij mag voorganger zijn in de eucharistie, kinderen dopen en de sacramenten van de katholieke kerk toedienen. De priester moet een man zijn en ongehuwd celibatair leven. Dat geldt voor pastoraal werkers niet. Ik ben getrouwd en heb een kind.

Wat doe je als pastoraal werker?
We doen alle vijf deels hetzelfde. Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in liturgie (vieringen in de kerk), diaconie (praktische zorg voor mensen), catechese (cursussen en vormingswerk) en pastoraat (begeleiding, zorg en aandacht voor mensen). Voorgaan in de liturgie en individueel pastoraat doen we allemaal, daarnaast hebben we eigen aandachtsgebieden. Zo houd ik me bezig met het pastoraat. We werken met vrijwilligers die in allerlei werkgroepen zitten. Ik heb hiervoor de eindverantwoordelijkheid en stuur die vrijwilligers aan.

Welke eigenschappen moet je hebben?

Je bent een schaap met vijf poten omdat het vak op veel capaciteiten en talenten een beroep doet. Je moet van mensen houden en hebt op alle mogelijke momenten in het leven contact met mensen. Dat kan bij iets moois zijn zoals doop of huwelijk, maar ook ziekte en overlijden. Het ene moment praat je met mensen, doe je iets voor een communie met kinderen of schrijf je achter je bureau de preek voor het weekend. Je moet ook goed kunnen luisteren en juist die gevarieerdheid spreekt me aan.

Hiervoor werkte je als pastor in een ziekenhuis
In het ziekenhuis heb ik viereneenhalf jaar gewerkt als pastor. Ik ben daar voor mijn afstuderen al gaan werken. De mooie kant van het werk was dat je in korte tijd een heel intensief contact met zieke of stervende mensen had. Het zijn verdrietige omstandigheden, maar het is ook prettig om in die fase een steun te zijn.

Wat verdien je?
In het ziekenhuis startte ik met een salaris van 2.200 euro bruto, dat werd al gauw meer toen ik daadwerkelijk was afgestudeerd. In de parochie zijn de salarissen wat lager dan in de gezondheidszorg.

Je bent meteen na de middelbare school begonnen met Theologie.
De studie Theologie heeft een breed vakkenpakket - van geschiedenis en talen tot psychologie - en dat sprak me aan. Je moet wel een interesse hebben voor het fenomeen religie, maar het is niet automatisch een beroepsopleiding naar het pastoraat. Medestudenten zijn hele andere dingen gaan doen, zoals docent levensbeschouwing op een middelbare school, werken bij een adviesbureau of in de journalistiek. Tijdens mijn jeugd had ik een heel aansprekende pastoor en ik zag dat het een mooi vak was. Ik heb tijdens mijn studie pas gekozen voor het pastoraat en heb hiervoor een extra kopjaar gevolgd. In totaal heb ik tien jaar over mijn studie gedaan, maar heb ik wel de laatste periode in deeltijd gestudeerd en daarnaast al gewerkt.


Alle masteropleidingen

Meer weten?