Programma Theologie

Het curriculum van de master Theologie bestaat uit een programma van 180 ECTS en kent een structuur van:

  • 10 theoretische basiscursussen (6 ECTS per vak).
  • 5 cursussen Theologische verdieping (6 ECTS per vak)
  • Uitstroomprofiel: 6 cursussen (5 ECTS per vak) en een stage (30 ECTS)
  • Masterthesis (30 ECTS)

Bekijk hieronder de inhoud van de verschillende onderdelen:

Theoretische basis

Theologische verdieping

De Theologische verdieping tijdens de master Theologie is bedoeld om diepgaande kennis van een theologische discipline op te doen in de richting die jij zelf interessant vindt.

Tijdens de Theologische verdieping volg je vijf cursussen van 6 ECTS uit een roulerend aanbod van theologische disciplines en zitten in je eerste en derde studiejaar. Eventueel kun je twee cursussen kiezen buiten dit aanbod.

Uitstroomprofiel en stage

In je uitstroomprofiel heb je de keuze uit twee richtingen:

Parochiepastoraat: In dit uitstroomprofiel word je opgeleid voor een functie binnen de parochie (bijvoorbeeld pastoraal werker, priester, diaken).

Geestelijke verzorging: In dit uitstroomprofiel word je opgeleid voor een functie als geestelijk verzorger in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, bij justitie (gevangenispastor) of defensie (aalmoezenier).

Binnen je uitstroomprofiel volg je de vakken:

Pastoraat: systemische context

Poimeniek en diaconiek

Riten, teksten en symbolen

Catechese

Pastorale gedragscode

Gedragscodes en huwelijksrecht


Stage: Je loopt stage - afhankelijk van het gekozen profiel - in een parochie of een daaraan gelieerde werkomgeving (dekenaat, parochieel samenwerkingsverband), of in een vorm van geestelijke verzorging (bijvoorbeeld in een zorginstelling of gevangenis).

Stage Parochiepastoraat

Stage Geestelijke verzorging

Masterthesis

In het derde jaar van je opleiding schrijf je een masterthesis. De masterthesis is het resultaat van je eigen onderzoek op het gebied van de academische theologie. Het onderwerp van je thesis heeft betrekking op een thema uit het uitstroomprofiel of op een thema dat voortkomt uit de theologische disciplines in de Theologische Verdieping.

Voordat je aan het schrijven van je thesis begint, volg je het Thesisseminar. Tijdens dit seminar schrijf je onder begeleiding een onderzoeksplan voor je masterthesis.


Kijk in de studie informatiegids 2017-2018 voor een uitgebreide programma beschrijving van de masters van Tilburg School of Catholic Theology. Kijk ook eens op de Digitale Leeromgeving Theologie, waar je alvast kunt kennis maken met online studiemateriaal.


Alle masteropleidingen

Meer weten?