Toelating en aanmelden Theologie

Toelatingseisen

Collegegeld en studiefonds

Voor de masteropleiding Theologie is de hoogte van het instellingstarief gelijk gesteld aan de hoogte van het wettelijk tarief. In collegejaar 2018-2019 is dat € 2.060. Dat betekent dat wanneer je al in het bezit bent van een masterdiploma, de opleiding Theologie goedkoper is dan de meeste andere masteropleidingen. Op de pagina Collegegeld kun je terecht voor meer informatie omtrent de tarieven en uitzonderingsregelingen.

Tilburg School of Catholic Theology heeft een eigen bijzonder studiefonds, van Stichting Antonianum. Dit fonds verstrekt leningen aan theologiestudenten in bijzondere omstandigheden. Daarnaast bestaat er een studiefonds speciaal voor katholieke vrouwen die Theologie willen studeren en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben. Dit is de L.J. Maria Stichting.

Tot slot zijn er nog een aantal andere studiebeurzen beschikbaar voor Theologie studenten met beperkte financiële middelen. Neem voor meer informatie over deze studiefondsen contact met ons op.

Na een WO bachelor opleiding

Je hebt toegang tot de master Theologie met het bachelordiploma Theologie behaald aan Tilburg University.

Heb je een bachelor Theologie gevolgd aan een andere universiteit dan Tilburg University, dan wordt er meestal een verkorte premaster samengesteld die je dient te volgen voordat je met de master Theologie kunt beginnen.

Heb je een andere bachelor dan Theologie gevolgd, dan kom je in aanmerking voor de premaster Theologie van 108 ECTS (3 jaar deeltijd), het schakelprogramma voor toelating tot de master Theologie. Nadat je de premaster hebt afgerond, word je rechtstreeks toegelaten tot de master Theologie.

Na een hbo-opleiding

Met een hbo-opleiding Theologie kom je in aanmerking voor een verkorte premaster Theologie, het schakelprogramma voor toelating tot de master Theologie. Nadat je de premaster hebt afgerond, word je rechtstreeks toegelaten tot de master Theologie.


Heb je al een andere hbo-opleiding dan Theologie gevolgd, dan volg je eerst de verkorte bachelor Theologie van 147 ECTS (4 jaar deeltijd).


Toelatings- en Inschrijfprocedure Theologie

Toelatings- en Inschrijfprocedure Theologie

Om je aan te melden voor de (pre)master Theologie dien je twee acties te ondernemen.

Stap 1: Toelatingsverzoek Toelatingscommissie Tilburg School of Catholic Theology

Dien een toelatingsverzoek in bij de Toelatingscommissie van Tilburg School of Catholic Theologie. Vul daarvoor dit toelatingsformulier in en stuur het inclusief de juiste bijlagen toe naar het op het formulier vermelde adres. De Toelatingscommissie kijkt op welke voorwaarden je toelaatbaar bent. Nadat je je toelatingsverzoek hebt ingediend, ontvang je na maximaal zes weken (maar doorgaans al binnen twee weken) bericht van de Toelatingscommissie.


Let op: het toelatingsformulier moet vóór 10 augustus binnen zijn. Wanneer je het formulier na deze datum instuurt, kunnen wij niet garanderen dat je per 1 september aan de universiteit ingeschreven staat. Pas wanneer de toelatingsprocedure rond is, kun je aan de opleiding beginnen.

Ben je toegelaten? Je ontvangt een Bewijs van Toelating van de Toelatingscommissie. Hierin staat onder welke voorwaarden je wordt toegelaten en hoe het programma dat je gaat volgen eruitziet. Bewaar dit Toelatingsbewijs goed!

Daarnaast ontvang je een uitnodiging voor de Startdag van de master, die plaats zal vinden op donderdag 23 augustus.

Stap 2: Aanmelden in Studielink en definitief maken inschrijving Tilburg University

Meld je vóór 1 september aan voor de master of premaster Theologie in Studielink. Na je aanmelding bij Studielink is het inschrijfproces nog niet afgerond: je moet je nog inschrijven bij Tilburg University. Inschrijving bij Tilburg University is alleen mogelijk op basis van een definitief Bewijs van Toelating van de Toelatingscommissie. Kijk op Inschrijving afronden hoe je het inschrijfproces verder afrondt.Kijk voor meer informatie over Inschrijven voor een opleiding aan Tilburg University bij:


Alle masteropleidingen

Meer weten?