Toelating en aanmelden masters

Kijk voor de juiste deadlines en procedures bij de opleiding(en) van jouw interesse

Om met een (pre)master te kunnen starten, moet je over een toelatingsbewijs kunnen beschikken én jezelf aanmelden in Studielink.

  • Alleen als je een direct toelaatbare vooropleiding afrondt aan Tilburg University én nog bij Tilburg University staat ingeschreven, kun je volstaan met alleen een aanmelding in Studielink.
  • De deadlines voor het indienen van een toelatingsverzoek en de te volgen toelatingsprocedure zijn bovendien afhankelijk van je situatie, de faculteit en de specifieke opleiding(en) waarvoor je een toelatingsverzoek wil indienen. 

Het is daarom belangrijk dat je bij de (pre)masteropleidingen van jouw interesse kijkt welke toelatingseisen, deadlines en procedures op jouw situatie van toepassing zijn. Dan weet je op tijd waar je aan toe bent.

Toelatingseisen, deadlines en procedures per (pre)master

Check hieronder de toelatingseisen, deadlines en toelatings- en aanmeldprocedures van de (pre)masteropleidingen van jouw interesse, geordend per thema.

HBO PM = Premaster beschikbaar na hbo

Communication

Culture and Philosophy

Data Science

Economics and Management

Law and Public Administration

Social Sciences

Theology

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

Alle masteropleidingen

Meer weten?