Hulp gezocht

Wil je advies geven over de nieuwe mastersite?
De online test duurt ongeveer 8 minuten.
Ja | Nee

Fijn dat je wilt helpen.
Start de online test

Toegankelijke masteropleidingen na universitaire bachelor

Het onderstaande overzicht toont de toegankelijke masteropleidingen gebaseerd op een Tilburgse bacheloropleiding. Verder is het is ook mogelijk om de toelatingseisen per masteropleiding te bekijken.

Bekijk welke universitaire bacheloropleiding toegang geeft tot welke masteropleiding:

Bachelor Bestuurskunde

Bachelor Fiscaal Recht

Bachelor Global Law (track Internationaal en Europees Recht)*

* voorheen de bacheloropleiding Internationaal en Europees Recht

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Biedt toegang tot de volgende masteropleidingen, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

Bachelor Global law (track Global law)

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

 • Rechtsgeleerdheid
  • Contractenrecht (6 ECTS)
  • Goederenrecht (6 ECTS)
  • Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing (6 ECTS)
  • Integratievak Staats-en bestuursrecht (6 ECTS)
  • Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ECTS)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ECTS)
  • Strafprocesrecht (6 ECTS)
  • Aansprakelijkheidsrecht (6 ECTS)

Studenten die de bacheloropleiding Global Law hebben afgerond en die minimaal 6 (totaal 30 ects) van de bovenstaande vakken hebben behaald zullen op hun verzoek door de Examencommissie worden toegelaten tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Het masterexamen zal pas kunnen worden afgelegd wanneer het volledige schakelprogramma is afgerond.

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een schakelprogramma:

 • Ondernemingsrecht
  • Contractenrecht (6 ects)
  • Goederenrecht (6 ects)
  • Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing (6 ects)
  • Integratievak Staats-en Bestuursrecht (6 ects)
  • Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ects)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ects)
  • Strafprocesrecht (6 ects)
  • Aansprakelijkheidsrecht (6 ects)

Studenten die alle onderdelen van de bacheloropleiding Global Law (track Global Law) hebben behaald en daarnaast minimaal 30 ects van het bovengenoemde schakelprogramma, zullen op hun verzoek door de Examination Board worden toegelaten tot de masteropleiding Ondernemingsrecht.

Bachelor Rechtsgeleerdheid (track Nederlands recht)

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

 • Fiscaal Recht:
  • Boekhouden (6 ECTS)
  • Accounting (6 ECTS)
  • Leer van de openbare financiën (6 ECTS)
  • Grondslagen inkomstenbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen belastingheffing ondernemingen (6 ECTS)
  • Omzetbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen vennootschapsbelasting (6 ECTS)
  • Formeel belastingrecht (6 ECTS)
  • Grondslagen Europees en IBR (6 ECTS)

Bachelor Rechtsgeleerdheid (track Ondernemingsrecht)

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

N.B. voor het afleggen van het masterexamen IEL, track International and Human Rights Programme moet het vak International Law: an Introduction zijn behaald en voor het afleggen van het masterexamen IEL, track European Union Law Programme moet het vak European Union Law: an introduction zijn behaald!

Studenten die het programma van de bacheloropleiding Ondernemingsrecht hebben afgerond zoals gold voor september 2011 kunnen worden toegelaten tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid wanneer zij de onderstaande vakken hebben behaald:

  • Aansprakelijkheidsrecht (Verbintenissenrecht B) (6 ECTS)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ECTS)
  • Strafprocesrecht (6 ECTS)
  • Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ECTS)
  • Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing (6 ECTS)

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

 • Fiscaal recht:
  • Boekhouden (6 ECTS)
  • Accounting (6 ECTS)
  • Leer van de openbare financiën (6 ECTS)
  • Grondslagen inkomstenbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen belastingheffing ondernemingen (6 ECTS)
  • Omzetbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen vennootschapsbelasting (6 ECTS)
  • Formeel belastingrecht (6 ECTS)
  • Grondslagen Europees en IBR (6 ECTS)

Bachelor Ondernemingsrecht

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

N.B. voor het afleggen van het masterexamen IEL, track International and Human Rights Programme moet het vak International Law: an Introduction zijn behaald en voor het afleggen van het masterexamen IEL, track European Union Law Programme moet het vak European Union Law: an introduction zijn behaald!

Studenten die het programma van de bacheloropleiding Ondernemingsrecht hebben afgerond zoals gold voor september 2011 kunnen worden toegelaten tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid wanneer zij de onderstaande vakken hebben behaald:

  • Aansprakelijkheidsrecht (Verbintenissenrecht B) (6 ECTS)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ECTS)
  • Strafprocesrecht (6 ECTS)
  • Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ECTS)
  • Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing (6 ECTS)

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

 • Fiscaal recht:
  • Boekhouden (6 ECTS)
  • Accounting (6 ECTS)
  • Leer van de openbare financiën (6 ECTS)
  • Grondslagen inkomstenbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen belastingheffing ondernemingen (6 ECTS)
  • Omzetbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen vennootschapsbelasting (6 ECTS)
  • Formeel belastingrecht (6 ECTS)
  • Grondslagen Europees en IBR (6 ECTS)

Bekijk de specifieke toelatingseisen per masteropleiding:

Master Public Governance (voorheen: Bestuurskunde)

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor: Bestuurskunde

Master Fiscaal Recht

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor:

Studenten met een andere juridische bacheloropleiding kunnen worden toegelaten tot de masteropleiding Fiscaal Recht wanneer zij de onderstaande vakken hebben behaald:

 • Accounting (6 ECTS)
 • Boekhouden (6 ECTS)
 • Formeel belastingrecht (6 ECTS)
 • Grondslagen inkomstenbelasting (6 ECTS)
 • Grondslagen belastingheffing ondernemingen (6 ECTS)
 • Grondslagen vennootschapsbelasting (6 ECTS)
 • Grondslagen Europees en IBR (6 ECTS)
 • Leer van de openbare financiën (6 ECTS)
 • Omzetbelasting (6 ECTS)

Master International Business Law

Master International Business Taxation

- track International Business Tax Law

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met een juridische bachelor.

Master International and European Law

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor:

Master Labour Law and Employment Relations

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor:

Master Law and Technology

Master Rechtsgeleerdheid

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor:

Toegang, mits voldaan aan een aanvullend vakkenpakket met bachelor Rechtsgeleerdheid (track Internationaal en Europees Recht)

 • Aanvullend vak:
  • Aansprakelijkheidsrecht (6 ECTS)

Met bachelor Ondernemingsrecht, mits voldaan aan onderstaand vakkenpakket:

  • Aansprakelijkheidsrecht (6 ECTS)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ECTS)
  • Strafprocesrecht Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ECTS)
  • Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing (6 ECTS)

Master Ondernemingsrecht

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor:

 • Ondernemingsrecht dan wel Rechtsgeleerdheid (track Ondernemingsrecht)
 • Fiscaal Recht, n.b. voor het afleggen van het masterexamen ondernemingsrecht moeten de onderstaande vakken zijn behaald:
  • Organisatieleer en strategie voor Ondernemingsrecht (6 ECTS)
  • Economie voor ondernemingsrechtsjuristen (6 ECTS)
 • Global Law (track International en Europees Recht) , n.b. voor het afleggen van het masterexamen ondernemingsrecht moeten de onderstaande vakken zijn behaald:
  • Economie voor ondernemingsrechtsjuristen (6 ECTS)
  • Business Law (6 ECTS)
  • Organisatieleer en strategie voor Ondernemingsrecht (6 ECTS)
 • Global Law (track Global Law), n.b. voor toelating tot de master Ondernemingsrecht moet minimal 30 ECTS van het onderstaande schakelprogramma zijn behaald:
  • Contractenrecht (6 ECTS)
  • Goederenrecht (6 ECTS)
  • Burgelijk Procesrecht en geschiloplossing (6 ECTS)
  • Integratievak Staats- en Bestuursrecht (6 ECTS)
  • Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ECTS)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ECTS)
  • Strafprocesrecht (6 ECTS)
  • Aansprakelijkheidsrecht (6 ECTS)
 • Rechtsgeleerdheid (track Nederlands recht), n.b. voor het afleggen van het masterexamen ondernemingsrecht moeten de onderstaande vakken zijn behaald:
  • Economie voor ondernemingsrechtsjuristen (6 ECTS)
  • Organisatieleer en strategie voor Ondernemingsrecht (6 ECTS)

Research in Public Administration and Organizational Science

(meer informatie over deze master)

In beginsel direct toegankelijk met de bacheloropleiding Bestuurskunde. Wél is er een sollicitatieprocedure.

Research Master in Law

(meer informatie over deze master )

In beginsel direct toegankelijk met alle juridische bacheloropleidingen. Wél is er een sollicitatieprocedure.

Master Victimology and Criminal Justice

Alle masteropleidingen

Meer weten?