Toegankelijke masteropleidingen na universitaire bachelor

Het onderstaande overzicht toont de toegankelijke masteropleidingen gebaseerd op een Tilburgse bacheloropleiding. Verder is het is ook mogelijk om de toelatingseisen per masteropleiding te bekijken.

Bekijk welke universitaire bacheloropleiding toegang geeft tot welke masteropleiding:

Bachelor Bestuurskunde

Bachelor Fiscaal Recht

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

 • Rechtsgeleerdheid. Meer informatie over het aanvullende vakkenpakket is verkrijgbaar bij de onderwijscoördinator/studieadviseur.

Bachelor Global law

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

 • Rechtsgeleerdheid
  • Aansprakelijkheidsrecht (6 ECTS)
  • Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing (6 ECTS)
  • Contractenrecht (6 ECTS)
  • Goederenrecht (6 ECTS)
  • Integratievak Staats-en bestuursrecht (6 ECTS)
  • Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ECTS)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ECTS)
  • Strafprocesrecht (6 ECTS)

Studenten die de bacheloropleiding Global Law hebben afgerond en die minimaal 6 (totaal 30 ects) van de bovenstaande vakken hebben behaald zullen op hun verzoek door de Examencommissie worden toegelaten tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Het masterexamen zal pas kunnen worden afgelegd wanneer het volledige schakelprogramma is afgerond.

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een schakelprogramma:

 • Ondernemingsrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht (6 ects)
  • Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing (6 ects)
  • Contractenrecht (6 ects)
  • Goederenrecht (6 ects)
  • Integratievak Staats-en Bestuursrecht (6 ects)
  • Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ects)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ects)
  • Strafprocesrecht (6 ects)

Studenten die alle onderdelen van de bacheloropleiding Global Law (track Global Law) hebben behaald en daarnaast minimaal 30 ects van het bovengenoemde schakelprogramma, zullen op hun verzoek door de Examination Board worden toegelaten tot de masteropleiding Ondernemingsrecht.

Bachelor Rechtsgeleerdheid (track Internationaal en Europees Recht)*

* voorheen de bacheloropleiding Internationaal en Europees Recht

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Biedt toegang tot de volgende masteropleidingen, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

 • Fiscaal Recht:
  • Accounting (6 ECTS)
  • Boekhouden (6 ECTS)
  • Formeel belastingrecht (6 ECTS)
  • Grondslagen belastingheffing ondernemingen (6 ECTS)
  • Grondslagen Europees en IBR (6 ECTS)
  • Grondslagen inkomstenbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen vennootschapsbelasting (6 ECTS)
  • Leer van de openbare financiën (6 ECTS)
  • Omzetbelasting (6 ECTS)

Bachelor Rechtsgeleerdheid (track Nederlands recht)

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

 • Fiscaal Recht:
  • Accounting (6 ECTS)
  • Boekhouden (6 ECTS)
  • Formeel belastingrecht (6 ECTS)
  • Grondslagen belastingheffing ondernemingen (6 ECTS)
  • Grondslagen Europees en IBR (6 ECTS)
  • Grondslagen inkomstenbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen vennootschapsbelasting (6 ECTS)
  • Leer van de openbare financiën (6 ECTS)
  • Omzetbelasting (6 ECTS)

Bachelor Rechtsgeleerdheid (track Ondernemingsrecht)

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Studenten die het programma van de bacheloropleiding Ondernemingsrecht hebben afgerond zoals gold voor september 2011 kunnen worden toegelaten tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid wanneer zij de onderstaande vakken hebben behaald:

  • Aansprakelijkheidsrecht (Verbintenissenrecht B) (6 ECTS)
  • Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing (6 ECTS)
  • Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ECTS)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ECTS)
  • Strafprocesrecht (6 ECTS)

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

 • Fiscaal recht:
  • Accounting (6 ECTS)
  • Boekhouden (6 ECTS)
  • Formeel belastingrecht (6 ECTS)
  • Grondslagen belastingheffing ondernemingen (6 ECTS)
  • Grondslagen Europees en IBR (6 ECTS)
  • Grondslagen inkomstenbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen vennootschapsbelasting (6 ECTS)
  • Leer van de openbare financiën (6 ECTS)
  • Omzetbelasting (6 ECTS)

Bachelor Ondernemingsrecht

Biedt toegang tot de masteropleidingen:

Studenten die het programma van de bacheloropleiding Ondernemingsrecht hebben afgerond zoals gold voor september 2011 kunnen worden toegelaten tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid wanneer zij de onderstaande vakken hebben behaald:

  • Aansprakelijkheidsrecht (Verbintenissenrecht B) (6 ECTS)
  • Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing (6 ECTS)
  • Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ECTS)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ECTS)
  • Strafprocesrecht (6 ECTS

Biedt toegang tot de volgende masteropleiding, mits voldaan is aan een aanvullend vakkenpakket:

 • Fiscaal recht:
  • Accounting (6 ECTS)
  • Boekhouden (6 ECTS)
  • Formeel belastingrecht (6 ECTS)
  • Grondslagen belastingheffing ondernemingen (6 ECTS)
  • Grondslagen Europees en IBR (6 ECTS)
  • Grondslagen inkomstenbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen vennootschapsbelasting (6 ECTS)
  • Leer van de openbare financiën (6 ECTS)
  • Omzetbelasting (6 ECTS)

 

Bekijk de specifieke toelatingseisen per masteropleiding:

Master Public Governance (voorheen: Bestuurskunde)

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor (ook vanuit andere Nederlandse universiteiten):


Toelaatbaar onder voorbehoud zijn onder andere opleidingen zoals algemene bachelors (algemene sociale wetenschap, amsterdam University college etc), sociologie, economie en bedrijfseconomie. Het voorbehoud zit voornamelijk of er in specialisaties/tracks/keuzevakken governance gerelateerde vakken gevolgd zijn.

Master Fiscaal Recht

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor:

Studenten met een andere juridische bacheloropleiding kunnen worden toegelaten tot de masteropleiding Fiscaal Recht wanneer zij de onderstaande vakken hebben behaald:

  • Accounting (6 ECTS)
  • Boekhouden (6 ECTS)
  • Formeel belastingrecht (6 ECTS)
  • Grondslagen inkomstenbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen belastingheffing ondernemingen (6 ECTS)
  • Grondslagen vennootschapsbelasting (6 ECTS)
  • Grondslagen Europees en IBR (6 ECTS)
  • Leer van de openbare financiën (6 ECTS)
  • Omzetbelasting (6 ECTS)

Master International Business Law

Master International Business Taxation

- track International Business Tax Law

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met een juridische bachelor.

Master European Union Law

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor:


 • Europese studies; met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Europese recht van minimaal 6 ects.

 • Politicologie; met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Europese recht van minimaal 6 ects.

 • Internationale betrekkingen; met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Europese recht van minimaal 6 ects.

International Law and Human Rights

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor:


 • Europese studies; met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Internationaal recht van minimaal 6 ects.

 • Politicologie; met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Internationaal recht van minimaal 6 ects.

 • Internationale betrekkingen; met dien verstande dat de student in ieder geval een vak moeten hebben behaald op het gebied van het Internationaal recht van minimaal 6 ects.

Master Labour Law and Employment Relations

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor:

Master Law and Technology

Master Rechtsgeleerdheid

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor:

Toegang, mits voldaan aan een aanvullend vakkenpakket met bachelor Rechtsgeleerdheid (track Internationaal en Europees Recht)

 • Aanvullend vak:
  • Aansprakelijkheidsrecht (6 ECTS)

Met bachelor Ondernemingsrecht, mits voldaan aan onderstaand vakkenpakket:

  • Aansprakelijkheidsrecht (6 ECTS)
  • Burgerlijk procesrecht en geschiloplossing (6 ECTS)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ECTS)
  • Strafprocesrecht Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ECTS)

Master Ondernemingsrecht

(meer informatie over deze master)

Direct toegang met bachelor:

 • Ondernemingsrecht dan wel Rechtsgeleerdheid (track Ondernemingsrecht)
 • Fiscaal Recht, n.b. voor het afleggen van het masterexamen ondernemingsrecht moeten de onderstaande vakken zijn behaald:
  • Economie voor ondernemingsrechtsjuristen (6 ECTS)
  • Organisatieleer en strategie voor Ondernemingsrecht (6 ECTS)
 • Rechtsgeleerdheid (track International en Europees Recht) , n.b. voor het afleggen van het masterexamen ondernemingsrecht moeten de onderstaande vakken zijn behaald:
  • Business Law (6 ECTS)
  • Economie voor ondernemingsrechtsjuristen (6 ECTS)
  • Organisatieleer en strategie voor Ondernemingsrecht (6 ECTS)
 • Global Law, n.b. voor toelating tot de master Ondernemingsrecht moet minimal 30 ECTS van het onderstaande schakelprogramma zijn behaald:
  • Aansprakelijkheidsrecht (6 ECTS)
  • Burgelijk Procesrecht en geschiloplossing (6 ECTS)
  • Contractenrecht (6 ECTS)
  • Goederenrecht (6 ECTS)
  • Integratievak Staats- en Bestuursrecht (6 ECTS)
  • Rechtsbescherming tegen de overheid (6 ECTS)
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid (6 ECTS)
  • Strafprocesrecht (6 ECTS)
 • Rechtsgeleerdheid (track Nederlands recht), n.b. voor het afleggen van het masterexamen ondernemingsrecht moeten de onderstaande vakken zijn behaald:
  • Economie voor ondernemingsrechtsjuristen (6 ECTS)
  • Organisatieleer en strategie voor Ondernemingsrecht (6 ECTS)

Research in Public Administration and Organizational Science

(meer informatie over deze master)

In beginsel direct toegankelijk met de bacheloropleiding Bestuurskunde. Wél is er een sollicitatieprocedure.

Research Master in Law

(meer informatie over deze master )

 • In beginsel direct toegankelijk met alle juridische bacheloropleidingen.
 • Bachelor Liberal Arts and Sciences met major in Law.

Wél is er een sollicitatieprocedure.

Master Victimology and Criminal Justice

(meer informatie over deze master )

Direct toegang met bachelor:

Tevens toegang met een bachelor:


Alle masteropleidingen

Meer weten?