Achtergrond bachelor en

Kosten pre-bachelor

In de pre-bachelor ga je een jaar intensief studeren. Je krijgt ook intensieve begeleiding. Dat kost geld. Gelukkig heeft de universiteit verschillende samenwerkingspartners, waardoor de kosten beperkt worden. De eigen bijdrage aan het programma is afhankelijk van of je aangesloten bent bij de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.

Cliënten van het UAF

Als je een vluchteling bent en je bent of wordt cliënt bij het UAF, dan hoef je alleen de eigen bijdrage voor de inburgering te betalen. Dit bedraagt € 3.750.

Dit bedrag kun je eventueel betalen uit een DUO-lening (zie onder).

Deelnemers die geen cliënt zijn bij het UAF

Als je geen cliënt bent bij het UAF, dan betaal je: 

  • € 3.750 voor de inburgeringsonderdelen. Dit bedrag kun je eventueel betalen uit een DUO-lening (zie onder).
  • Een eigen bijdrage van € 2.200.

In totaal betaal je voor het programma dan € 5.950.

Een DUO-lening voor Inburgering aanvragen

Als je wilt of moet inburgeren, dan kun je een lening aanvragen bij DUO. Met deze lening, die maximaal € 10.000 bedraagt, kun je taalcursussen en examentrainingen inkopen. Als je asielmigrant bent, hoef je de lening niet terug te betalen na het behalen van het inburgeringsdiploma.

logo blik op werk pre bachelor website

Tilburg University Language Center is in het bezit van het Keurmerk Blik op Werk. Een deel van de pre-bachelor kun je betalen uit je DUO-lening.Let op: als je de bijdrage voor de inburgering wilt betalen uit een DUO-lening, dan moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Er is aantoonbaar minimaal € 3.750 beschikbaar van je DUO-lening voor inburgering. Je kunt een recente brief van DUO laten zien, waarin het bedrag staat dat je nog mag lenen.
  • Je hebt nog geen aanmelding gedaan voor de verschillende onderdelen van het Inburgeringsexamen. Je doet Staatsexamen NT2, programma II en examen KNM en ONA op de datum die Tilburg University bepaalt.

Tilburg University declareert het geld in drie termijnen. Als tijdens het traject blijkt dat we het cursusgeld niet kunnen declareren bij DUO, zullen we het rechtstreeks bij je in rekening brengen.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact