Onderwijs

Tilburg University verzorgt wetenschappelijk onderwijs op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen.

Praktijkscriptie

Over de praktijkstage leg je verantwoording af door middel van een praktijkscriptie en halfjaarlijkse stageverslagen. Aanmelding voor de praktijkscriptie staat geheel los van de universiteit waar je de theoretische opleiding hebt gevolgd. Je kunt je aanmelden voor praktijkscriptiebegeleiding zodra je bent toegelaten tot het derde jaar van de praktijkstage, wat in de regel na afronding van de PMA is.
Uiteraard zorgt Tilburg University voor een uitstekende begeleiding van je praktijkscriptie als je ervoor kiest om deze door één van onze docenten te laten begeleiden. We bekijken dan welke begeleider het meest deskundig is op het gebied van het praktijkonderwerp dat je gekozen hebt. Vanaf de start tot en met de afronding heb je een intensief contact met je begeleider die je vanuit zijn specialisatie adviseert en als klankbord dient.

Wanneer de praktijkscriptie is goedgekeurd door de begeleider wordt een tweede examinator aangewezen die de scriptie onafhankelijk van de begeleider beoordeelt. Ten overstaan van deze examencommissie (en een eventueel aanwezige examinator van het Stagebureau van het NIVRA) verdedig je dan je praktijkscriptie. De organisatie van deze verdediging ligt uiteraard in onze handen.

Aanmelden voor de praktijkscriptie