Onderwijs

Tilburg University verzorgt wetenschappelijk onderwijs op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen.

Praktijkstage

In de wet op de Accountantsopleiding wordt onderscheid gemaakt naar de theoretische en de praktische opleiding.

Om in te kunnen schrijven in het Accountantsregister, waarna de beschermde RA-titel mag worden gevoerd, moet naast het diploma als bewijs dat je de theoretische opleiding met goed gevolg hebt afgesloten ook een door het Examenbureau Registeraccountants af te geven getuigschrift als bewijs dat je de driejarige praktijkstage met succes hebt doorlopen worden overlegd.