The header of Research Masters and promotions

Research Masters en promoveren

De combinatie van onderwijs en onderzoek maakt de Tilburg University Graduate Schools een optimale werkomgeving voor ambitieuze wetenschappers in opleiding.

Research Masters en promoveren

Door de combinatie van onderwijs en onderzoek zijn de Graduate Schools van Tilburg University een optimale werkomgeving voor ambitieuze wetenschappers in opleiding. De universiteit is betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden en joint ventures met andere universiteiten en onderzoeksinstituten over de hele wereld. De voortdurende uitwisseling van kennis en ideeën in deze netwerken maakt het mogelijk om uitstekende educatieve onderzoeksprogramma's te bieden.De Research Master

Tilburg University biedt acht Research Masters voor ambitieuze studenten. Een Research Master is een tweejarige Engelstalige masteropleiding. Het geeft een solide, gedegen opleiding in de kunst van het denken: helder redeneren, kritisch analyseren, het ontcijferen van complexe onderwerpen en het nauwkeurig overdragen van gedachten.

Als afgestudeerde Research Master ben je in staat om een waardevolle bijdrage aan het intellectuele debat te leveren, zowel onder collega's als in bredere kringen. In veel gevallen bereidt een Research Master je voor op een promotietraject en een academische carrière. Meestal verkort een Research Master het promotietraject met een jaar.

Terug naar boven

Promoveren

Na het afronden van een (Research) Master bestaan er verschillende manieren om te promoveren aan Tilburg University:
 1. Promovendus

  Deze categorie PhD kandidaten zijn tijdelijke werknemers van de universiteit, meestal voor een periode van drie of vier jaar.
 2. Externe promovendus

  Deze categorie PhD kandidaten zijn niet tewerkgesteld door de universiteit. De link met Tilburg University is primair de promotor.
 3. Promovendus met beurs

  Deze categorie bestaat uit internationale promovendi met een beurs die hen in staat stelt om hun onderzoek uit te voeren.
 4. Duale promovendus

  Duale promovendi zijn in deeltijd tewerk gesteld bij de universiteit en zijn deeltijd aan het werk bij een andere partij (bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven of in een overheidsorganisatie).
Terug naar boven


Tilburg University Graduate Schools

De Research Masters en de promotieopleidingen zijn ondergebracht bij de Graduate Schools. Voor een optimale kwaliteit binnen de Graduate School zijn onderwijs en onderzoek nauw met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een wetenschappelijke context waarin (research) masterstudenten, promovendi en onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren.

Voor meer informatie over de Research Masters of over promoveren aan Tilburg University kun je contact opnemen met een van de Graduate Schools.


Terug naar boven

Stuur door

Wat is de uitkomst van zeven plus vijf

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van zeven plus vijf

Geef een numerieke waarde op