Research Masters en promoveren

De combinatie van onderwijs en onderzoek maakt de Tilburg University Graduate Schools een optimale werkomgeving voor ambitieuze wetenschappers in opleiding.

Inaugural address Prof. E. Kosta

Title: Surveilling masses and unveiling human rights – Uneasy choices for the Strasbourg Court


Location: Cobbenhagen building, Auditorium (access via Koopmans building)


Wanneer: 15 december 2017 16:15

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University