Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Traject na het Staatsexamen

NT2: Vergevorderden - Schrijven en Grammatica

10x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus ligt de nadruk op schrijfvaardigheid. In tien bijeenkomsten werkt u, aan de hand van een vooraf opgesteld tekstplan, toe naar een werkstuk van vier tot vijf pagina’s over een zelfgekozen onderwerp. Moeilijke onderwerpen uit de grammatica worden opgefrist en uitgediept, zoals het gebruik van de werkwoordstijden en van het woordje ‘er’.

Tijdens de lesbijeenkomsten komen allerlei vormen van samenwerkend schrijven voorbij. Daarnaast krijgt u wekelijks een schrijfopdracht mee naar huis. U gaat uw gemaakte opdracht vervolgens zelf corrigeren aan de hand van correctiesymbolen en/of u krijgt feedback op uw schrijfproduct van uw docent. Aan de hand hiervan kunt u uw tekst herschrijven. Teksten kunnen zowel zakelijk als privé zijn. Er is dan ook volop aandacht voor register en stijl: hoe formeel moet of kunt u zijn in een tekst?

Aan het eind van de cursus hebt u onder andere geoefend met het schrijven van een stukje voor in de bedrijfskrant, een klachtenbrief en een formeel verslag.

Cursusinformatie>>

Informatie over inschrijven>>
Registratieformulier>>

NT2: Vergevorderden - Spreken en uitspraak

10x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus ligt de nadruk op spreekvaardigheid. In tien bijeenkomsten werkt u via 1- en 2-minuutspreekbeurten toe naar een (betogende) eindpresentatie. Op basis van een individuele uitspraakdiagnose werkt u daarnaast aan uw uitspraak. U kunt daarbij denken aan zaken als klanken, klemtonen en intonatie. Voor dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma en van het boek ‘Nu versta ik je!’.

Klassikaal wordt gewerkt aan aspecten die voor iedereen belangrijk zijn, zoals klemtoon, melodie en ritme van de taal. Individueel werkt u aan die aspecten van de uitspraak die voor u relevant zijn.

Aan het eind van de cursus kunt u bijvoorbeeld een betoog houden, bent u zich bewust van uw eigen valkuilen als het gaat om klanken en intonatie en weet u hoe u deze onderdelen kunt verbeteren. Let op: dagelijks oefenen is vereist om echt vooruitgang te boeken.

Cursusinformatie>>

Informatie over inschrijven>>
Inschrijfformulier>>