Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Traject na het Staatsexamen

Hebt u het niveau van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal programma II (niveau B2 van het Europees Referentiekader)? Wilt u uw Nederlands verder perfectioneren? Het Language Center verzorgt cursussen NT2 voor vergevorderden. De cursussen zijn bedoeld voor anderstaligen die de Nederlandse taal goed beheersen.

NT2: Vergevorderden (B2+)

In het najaarssemester bieden we een cursus NT2 vergevorderden (B2+) aan. Klik hier voor meer informatie.

NT2: Vergevorderden C1

In het voorjaar van 2019 zullen we een nieuwe cursus naar C1 aanbieden. Meer informatie volgt in het najaar van 2018.