Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Inburgering en DUO-lening

Bent u hoogopgeleid en moet u de Nederlandse taal leren om te voldoen aan uw inburgeringsplicht? Dan bent u bij het Tilburg University Language Center op de juiste plek. Ons ‘Intensieve traject naar het Staatsexamen’ bereidt u in een jaar tijd voor op het Staatsexamen NT2, programma II. Het intensieve traject bestaat uit drie opeenvolgende cursussen in één jaar: een cursus voor beginners, een cursus voor halfgevorderden en een cursus voor gevorderden. Bovendien kunt u bij ons terecht voor de module ‘Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt’, een verplicht onderdeel van de inburgering voor mensen die ná 1 januari 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden.

DUO-lening

U kunt voor ons intensieve traject een DUO-lening aanvragen. Dat komt doordat het Tilburg University Language Center het ‘Blik op werk’-keurmerk heeft. Bijna iedereen die moet inburgeren mag, als het inkomen niet te hoog is, lenen bij DUO. Dat geldt ook voor inburgeraars uit een EU/EER-land, Turkije of Zwitserland, die niet verplicht hoeven in te burgeren. Een DUO-lening moet u later in delen terugbetalen. Bent u asielmigrant? Of bent u vader, moeder of kind van een asielmigrant? Dan hoeft u de lening niet terug te betalen wanneer u op tijd uw diploma haalt.

Stap voor stap een DUO-lening aanvragen

 1. U vraagt een DUO-lening aan via de website van DUO.
 2. U krijgt binnen enkele weken van DUO bericht met de maximale hoogte van uw lening.
 3. U schrijft zich in voor een cursus via het inschrijfformulier en kruist op dit formulier aan dat betaling plaatsvindt via een lening van DUO.
 4. U levert het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in bij de Student Desk, samen met een kopie van de toekenning van de lening door DUO en een kopie van het laatste overzicht dat u ontvangen hebt van DUO. Opsturen kan ook:
  Tilburg University
  t.a.v. Language Center, A 15
  Postbus 90153
  5000 LE Tilburg
 5. U ontvangt per mail een uitnodiging voor een intaketoets en/of –gesprek.
 6. U gaat naar de intake en neemt het bericht dat u van DUO hebt ontvangen mee naar dit gesprek. Na de intake hoort u in welke van de drie cursussen u kunt beginnen.
 7. Indien akkoord ontvangt u van Tilburg University een bevestiging van definitieve plaatsing.

Meer informatie over de DUO-lening vindt u op de website van DUO.