Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Module ONA

Bent je ná 1 januari 2015 in Nederland gekomen en ben je inburgeringsplichtig? Dan bestaat je inburgeringsexamen niet alleen uit de taalexamens, maar ook uit een examen ‘Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt’ en een examen ‘Kennis Nederlandse maatschappij’.

Het Tilburg University Language Center biedt de module ‘Oriëntatie Nederlandse arbeidsmarkt’ (ONA) aan voor inburgeringsplichtigen. Deze module bereid je aan de hand van een boek voor op een plek op de Nederlandse arbeidsmarkt en op het examen door een realistisch beeld te krijgen van je mogelijkheden op het gebied van werk en studie in Nederland.

Je hebt negen weken lang een uur per week les. In deze weken stel je een porfolio samen. Aan het eind van de lessen kun je een examen aanvragen bij DUO. Dit examen bestaat uit een gesprek aan de hand van uw porfolio. De lessen worden gegeven door een ervaren loopbaantrainer.

Het is mogelijk om deze module parallel aan de cursus NT2-gevorderden te volgen de lessen te betalen uit uw DUO-lening. De module staat ook open voor andere belangstellenden. Je taalniveau moet wel minstens B1 zijn. 

Goed voorbereid voor examen ONA

Aan het eind van deze lessenreeks bent u helemaal voorbereid op dit examen, dat bestaat uit een portfoliowaardering en een eindgesprek aan de hand van het portfolio. U kunt het examen dan aanvragen bij DUO.

Rooster

Op dit moment wordt de module niet aangeboden.

Kosten

€ 250 (inclusief cursusmateriaal)

Boek

Piersma, Dorothée, Welkom op de Nederlandse Arbeidsmarkt, Coutinho: 2016. ISBN: 9789046905111