Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Module ONA

De module ONA (Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) helpt u een realistisch beeld te krijgen van uw mogelijkheden op het gebied van werk en studie in Nederland. De lessen worden gegeven door een ervaren loopbaantrainer. U wordt geholpen met het maken van een portfolio waarin u uw opleiding, ervaring en toekomstbeeld vastlegt.

Goed voorbereid voor examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Als u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden, dan bent u verplicht om het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt af te leggen. Aan het eind van deze lessenreeks bent u helemaal voorbereid op dit examen, dat bestaat uit een portfoliowaardering en een eindgesprek aan de hand van het portfolio. U kunt het examen dan aanvragen bij DUO.

Het is mogelijk om deze module parallel aan de cursus NT2-gevorderden te volgen, maar de module staat ook open voor andere belangstellenden. Het is bovendien mogelijk om de lessen te betalen uit uw DUO-lening, ook als u (nog) geen cursist bent bij het Language Center. Uw taalniveau moet wel minstens B1 zijn.

Rooster

Op dit moment wordt de module niet aangeboden.

Kosten

€ 250 (inclusief cursusmateriaal)

Boek

Piersma, Dorothée, Welkom op de Nederlandse Arbeidsmarkt, Coutinho: 2016. ISBN: 9789046905111