Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

NT2: Dutch for Expats

Dutch I for Expats

10x2,5 uur college, 8 uur zelfstudie per week

Dit is een avondcursus, bestemd voor hoogopgeleiden die veelal werken of studeren in een Engelstalige omgeving, maar Nederlands willen leren om zich te kunnen redden in het dagelijks leven. In de cursus leert u de basisgrammatica van het Nederlands en verwerft u een woordenschat die gericht is op praktische situaties.

Tijdens de lesbijeenkomsten komen veel dialogen en rollenspelen voorbij. Met behulp van online materiaal kunt u de lessen voor- en nabereiden. Ook krijgt u wekelijks een schrijfopdracht, die u vervolgens zelf moet herschrijven aan de hand van feedback van uw docent. Culturele onderwerpen die aangesneden worden, zijn vooral gericht op het dagelijks leven, zoals Nederlandse namen, eten en drinken en de Nederlandse manier van afspraken maken.

Aan het eind van de cursus kunt u bijvoorbeeld iets vertellen over uzelf en uw familie, een afspraak maken, iets bestellen in een café of restaurant en praten over woonruimte. U hebt dan niveau A1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusoverzicht

 • Ingangsvoorwaarden: Beginner
 • Eindniveau:  CEFR-niveau A1
 • Periode: Najaarssemester en voorjaarssemester
 • Duur: 10 x 2,5 uur
 • Kosten: 750,-
 • Lesmateriaal (zelf aan te schaffen): Nederlands in gang. Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen. Countinho, 2017, 3e druk, ISBN 9789046905609.
 • Tijd: wordt z.s.m. bekend gemaakt
 • Data: wordt z.s.m. bekend gemaakt

Information over inschrijven>>

Inschrijfformulier>> inschrijven voor het najaarssemester is mogelijk vanaf 15 juli 2018

Dutch II for Expats

10x2,5 uur college, 8 uur zelfstudie per week

Deze cursus is een vervolg op Dutch I en zorgt voor een nog uitgebreidere basis in de Nederlandse taal. U wordt opgeleid van niveau A1 naar niveau A2 van het Europees Referentiekader. Net als Dutch I for Expats is ook dit een avondcursus, bedoeld voor medewerkers van Tilburg University en andere hoogopgeleide geïnteresseerden.

Tijdens de lesbijeenkomsten komen veel dialogen en rollenspelen voorbij. Met behulp van online materiaal kunt u de lessen voor- en nabereiden. Ook krijgt u wekelijks een schrijfopdracht, die u vervolgens zelf moet herschrijven aan de hand van feedback van uw docent. Culturele onderwerpen die aangesneden worden zijn vooral gericht op praktische informatie, zoals social talk, uw mening geven, de weg vragen en wijzen en advies geven.

Cursusoverzicht

 • Ingangsvoorwaarden: Dutch I, CEFR A1 of vergelijkbaar niveau
 • Eindniveau:  CEFR-niveau A2
 • Periode: Najaarssemester en voorjaarssemester
 • Duur: 10 x 2,5 uur
 • Tijd: wordt z.s.m. bekend gemaakt
 • Data: wordt z.s.m. bekend gemaakt
 • Kosten: € 750
 • Lesmateriaal (zelf aan te schaffen): Nederlands in gang. Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen. Countinho, 2017, 3e druk, ISBN 9789046905609.

Informatie over inschrijven>>

Inschrijfformulier>> Inschrijven is mogelijk zodra het rooster bekend is

Dutch III

Deze cursus is een vervolg op Dutch II for Expats, Dutch II for International students en Dutch - Fast Track en brengt je van niveau A2 naar B1-. De kennis van het Nederlands wordt verder uitgebreid aan de hand van onderwerpen als werk, onderwijs, reizen en kunst. Alle vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken) komen aan bod, met steeds de nadruk op interactie. Daarnaast hou je enkele korte presentaties over onderwerpen uit de Nederlandse cultuur in de breedste zin van het woord.

Cursusoverzicht

 • Ingangsvoorwaarden: Dutch II, CEFR A2 of vergelijkbaar niveau
 • Eindniveau:  CEFR-niveau B1-
 • Periode: Najaarssemester en voorjaarssemester
 • Duur: 12 x 2,5 uur
 • Tijd: wordt z.s.m. bekend gemaakt
 • Data: wordt z.s.m. bekend gemaakt
 • Kosten: € 750
 • Lesmateriaal (zelf aan te schaffen): Nederlands in actie. Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen. Coutinho, 2012, 3rd edition, ISBN

Cursusinformatie>>
Informatie over inschrijven>>

Inschrijfformulier>> Inschrijven is mogelijk zodra het rooster bekend is

Taalcursussen voor studenten

Dutch I for International students

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus leer je de basisgrammatica van het Nederlands en verwerf je een woordenschat die gericht is op praktische situaties. Tijdens de lessen komen veel dialogen en rollenspellen voorbij. Met behulp van online materiaal kun je de lessen voor- en nabereiden. Ook krijg je wekelijks een schrijfopdracht, die je zelf moet herschrijven aan de hand van feedback van je docent.

Er passeert veel informatie over de Nederlandse cultuur de revue, bijvoorbeeld over het openbaar vervoer en over Nederland en het water.

Aan het eind van de cursus kun je iets vertellen over jezelf, je hobby’s en je familie, kun je een afspraak maken, boodschappen doen en iets bestellen in een café of restaurant. Ook kun je vertellen wat je elke dag doet en wat je gisteren hebt gedaan. De cursus wordt afgesloten met een mondeling examen in tweetallen en een schriftelijk examen. Je hebt dan niveau A1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie>>

Informatie over inschrijven>>

Inschrijfformulier>> inschrijven voor het najaarssemester is mogelijk vanaf 15 juli 2018

Dutch I for Asian students

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus leer je de basisgrammatica van het Nederlands en verwerf je een woordenschat die gericht is op praktische situaties. Het verschil tussen deze cursus en de cursus Dutch I for International Students is dat er in deze cursus extra aandacht is voor verstavaardigheid (wat wordt er precies gezegd) en uitspraak. Tijdens de lessen komen er veel dialogen en rollenspellen voorbij. Met behulp van online materiaal kun je de lessen voor- en nabereiden. Ook krijg je wekelijks een schrijfopdracht, die je zelf moet herschrijven aan de hand van feedback van je docent.

Er passeert veel informatie over de Nederlandse cultuur de revue, bijvoorbeeld over het openbaar vervoer en over Nederland en het water.

Aan het eind van de cursus kun je iets vertellen over jezelf, je hobby’s en je familie, kun je een afspraak maken, boodschappen doen en iets bestellen in een café of restaurant. Ook kun je vertellen wat je elke dag doet. De cursus wordt afgesloten met een mondeling examen in tweetallen en een schriftelijk examen. Je hebt dan niveau A1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie>>

Informatie over inschrijven>>

Inschrijfformulier>> inschrijven voor het najaarssemester is mogelijk vanaf 15 juli 2018

Dutch II for international students

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Deze cursus is een vervolg op Dutch I en zorgt voor een nog uitgebreidere basis in de Nederlandse taal. In zogenaamde Talenquests ga je in groepjes informatie opzoeken en presenteren over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over feestdagen. In de lessen komen veel dialogen en rollenspelen voorbij. Met behulp van online materiaal kun je de lessen voor- en nabereiden. Ook krijg je wekelijks een schrijfopdracht, die je zelf moet herschrijven aan de hand van feedback van je docent.

Culturele onderwerpen die aangesneden worden zijn vooral gericht op praktische informatie, zoals fietsen, het weer en zakendoen.

Aan het eind van de cursus kun je bijvoorbeeld complimenten geven, met de huisarts spreken en iemand de weg vragen. De cursus wordt afgesloten met een mondeling examen in tweetallen en een schriftelijk examen. Je hebt dan niveau A2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie>>

Informatie over inschrijven>>

Inschrijfformulier>> inschrijven voor het najaarssemester is mogelijk vanaf 15 juli 2018

Dutch - Fast Track

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

In deze cursus voor moedertaalsprekers van een Germaanse taal, zoals Duits, Noors of Zweeds, leer je snel de basisgrammatica van het Nederlands. Je verwerft een woordenschat die gericht is op het begrijpen van eenvoudig geschreven en gesproken Nederlands. In de klas wordt ook veel aandacht besteed aan het schrijven en spreken in het Nederlands door kleine presentaties en schrijfopdrachten. Aan het einde van de cursus heb je niveau A2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Cursusinformatie>>

Kosten en inschrijven>>

Inschrijfformulier >>  inschrijven voor het najaarssemester is mogelijk vanaf 15 juli 2018

Summer Course

Dutch Intensive Summer Course

Informatie over deze cursus kunt u vinden op de site van Tilburg University Summer School