Wetenschap voor scholieren

Het Nederlandse onderwijsbeleid wil kinderen maximaal stimuleren hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en te belonen. Door hen bijvoorbeeld al vroeg in aanraking te brengen met de wetenschap.

Kinderuniversiteit

Kinderuniversiteit met banner

Les van een echte professor!

Ben jij leergierig? Ben je nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit en waarom sommige dingen zijn zoals ze zijn? Wil je weten hoe het er in het hoger onderwijs aan toe gaat? Dan is de Kinderuniversiteit iets voor jou! Je bent even een student en je krijgt les zoals 'echte' studenten.

Kinderen groep 6,7 en 8

Elk schooljaar geven inspirerende professoren van Tilburg University les aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het zijn interessante en leuke colleges die jaarlijks door honderden kinderen gevolgd worden. Deze gratis colleges op de woensdagmiddag laten je kennis maken met wetenschap. Na elk college is er nog tijd om vragen te stellen.

Ouders en begeleiders

Natuurlijk mogen ouders of begeleiders meekomen. Zij krijgen een aparte plek in de aula van Tilburg University.

Colleges

Colleges schooljaar 2017-2018
Datum Hoogleraar en titel college
16 mei 15.00 - 16.00u "Voel jij wat ik voel?" door professor Ad Vingerhoets. Over emoties.
13 juni 15.00 - 16.00u College van professor Reyer Gerlagh over klimaat(verandering)

Juniorkennisbank