Wetenschap voor scholieren

Het Nederlandse onderwijsbeleid wil kinderen maximaal stimuleren hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en te belonen. Door hen bijvoorbeeld al vroeg in aanraking te brengen met de wetenschap.

Veelgestelde vragen Kinderuniversiteit

Moet ik heel slim zijn om naar de Kinderuniversiteit te kunnen?

Nee hoor. Wel nieuwsgierig. De Kinderuniversiteit is er voor alle kinderen uit de drie hoogste groepen van de basisschool. De professoren vertellen hun verhaal zo, dat jij het kunt begrijpen.

Waar worden de colleges gegeven?

De kindercolleges zijn in de aula van Tilburg University.

In het najaar van 2016 zijn er geen colleges bij de Technische Universiteit in Eindhoven.

Ik ga elke dag al naar school. Waarom zou ik ook nog naar de Kinderuniversiteit gaan?

De Kinderuniversiteit is heel anders dan de basisschool. Je krijgt les op een echte universiteit bij echte professoren. En dat is spannend. Wat je er leert is bovendien zo nieuw, dat ze dat op de basisschool nog niet kunnen weten.

Wat is een universiteit precies? En wat is een college?

Een universiteit is een school voor volwassenen. Dus wordt er les gegeven. Al heten lessen op de universiteit "college". Een universiteit doet echter ook nog iets wat geen enkele andere school doet: ze onderzoekt dingen die we nog niet zo goed begrijpen en waar we meer over willen weten. Op een universiteit wordt dus kennis 'geproduceerd'.

Kan ik me aanmelden voor de Kinderuniversiteit?

Inschrijven kan via deze website. De aanmeldformulieren worden 4 tot 6 weken voor het college opengezet.

Hebben snelle aanmelders meer kans om mee te doen?

Ja, inschrijving gebeurt in volgorde van aanmelding. Zodra een college vol is, kun je je hiervoor niet meer aanmelden. Wel kun je de colleges nog online volgen als ze vol zijn.

Ik heb een kindercollege gevolgd, maar heb nog een vraag!

Na afloop van elk college is er tijd voor vragen, maar het kan gebeuren er helaas geen tijd meer was voor jouw vraag. Ook kan het zijn dat je nog eens goed hebt nagedacht over wat de professor zei en nog een vraag hebt. Stuur je vraag dan naar kinderuniversiteit@tilburguniversity.edu De professor zal proberen de vraag alsnog te beantwoorden.

Wat kost de Kinderuniversiteit?

Niets. Alle colleges zijn gratis.

Wat is een professor?

Een professor is de belangrijkste leraar aan een universiteit. Tegelijkertijd is hij de baas van een groep andere leraren en onderzoekers. Eigenlijk heet een professor bij ons in Nederland "hoogler

Wat betekenen de afkortingen bij de sprekers?

In het programma zie je voor de naam van de professor een afkorting staan. Bijvoorbeeld prof., of dr. Dit heeft te maken met het diploma dat iemand heeft gehaald en wat voor baan hij of zij heeft.

Dr.: doctor. Iemand die gepromoveerd is. Promoveren betekent extra wetenschappelijk onderzoek doen na het behalen van een diploma aan de universiteit.

Prof.: professor of hoogleraar. Iemand die gepromoveerd is en nu hoofdonderzoeker is aan de universiteit.

Ir.: Ingenieur. Iemand die aan de universiteit heeft gestuurd op het gebied van techniek.

Hoe gaat zo'n college aan de Kinderuniversiteit?

Je komt binnen en meld je aan bij de inschrijfbalie. Hier krijg je een 'toegangskaartje' dat je bij de deur van de aula laat zien. Hierna zoek je een plaatsje in de zaal. Eerst volgt een vrolijke inleiding. Dan komt de professor binnen en hij/zij begint te vertellen. Na het college mag je de professor vragen stellen. Het college duurt in totaal ongeveer een uur. En na afloop... mag je met de professor op de foto en krijg je een certificaat!

Hoe oud moet ik zijn om naar de kinderuniversiteit te mogen?

Alle kinderen uit groep 6, 7 of 8 van de basisschool zijn van harte welkom om aan de Kinderuniversiteit te studeren.

Mogen mijn ouders ook mee?

Ja, natuurlijk mogen ouders of begeleiders mee. Zij krijgen een aparte plek in de aula in Tilburg

Kan ik na afloop het college nog terugkijken?

Tijdens het college worden foto’s en filmopnamen gemaakt. De deelnemers aan het Kindercollege gaan ermee akkoord, dat deze opnames gebruikt worden voor het samenstellen, opstellen en vervaardigen van uitingen van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven tenzij tevoren door de deelnemer is aangegeven dit bezwaarlijk te vinden. De colleges kunnen altijd teruggekeken worden.