Wetenschap voor scholieren

Het Nederlandse onderwijsbeleid wil kinderen maximaal stimuleren hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en te belonen. Door hen bijvoorbeeld al vroeg in aanraking te brengen met de wetenschap.

Over de Kinderuniversiteit

Informatie voor ouders/ begeleiders en kinderen

Wat is de Kinderuniversiteit?

Tilburg University organiseert elk schooljaar colleges (= een les op de universiteit) voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Deze lessen zijn heel anders dan die op de basisschool. Je krijgt les op een echte universiteit bij echte professoren. Wat je er leert is bovendien zo nieuw, dat ze dat op de basisschool nog niet kunnen weten.

De Kinderuniversiteit is populair. Elk jaar komen er honderden kinderen op bezoek. De colleges worden in de aula van Tilburg University gegeven.

Wat voor onderwerpen komen aan bod?

Vorige jaren gingen de colleges onder andere over tranen, pesten, stemmen bij verkiezingen, praten zonder woorden, geld verdienen en bijvoorbeeld de vraag of je verliefd kunt worden op een robot. Sommige onderwerpen lijken best makkelijk maar je zult merken dat het vaak ingewikkelder is dan je denkt. Echter, hoe meer je er van weet, hoe interessanter het wordt. Veel dingen worden namelijk leuker als je het goed begrijpt.

Wil je meer weten over de lessen van de afgelopen jaren? Klik dan in de linker-zijbalk op Colleges.

De Kinderuniversiteit en life long learning

De Kinderuniversiteit wil kinderen op een speelse manier kennis laten maken met wetenschap. De Tilburgse Kinderuniversiteit doet dat sinds 2005 in de disciplines van Tilburg University: economie, recht, sociale wetenschappen, letteren, filosofie en theologie.
Door deze naschoolse vorm van onderwijs aan te bieden, hoopt de universiteit bij te dragen aan het principe van life long learning. Want leren hoeft immers niet beperkt te blijven tot het bezoeken van de basis- en middelbare school. De Kinderuniversiteit wil niet alleen het verwerven van kennis bevorderen, maar in deze kennis ook meer diepte aanbrengen dan het normale schoolcurriculum toestaat.

Wat kunt u verwachten van de Kinderuniversiteit?

De Kinderuniversiteit omvat per schooljaar een aantal colleges op het niveau van tien- tot twaalfjarigen. De kinderen volgen deze colleges in de aula van de universiteit. U mag hierbij wel aanwezig zijn, maar als ouder krijgt u een aparte plek toegewezen achter of naast alle kinderen.

Alle colleges duren in totaal een uur. De hoogleraar geeft een college van ongeveer 30 minuten. Elk college wordt ingeleid met bijvoorbeeld een kennisquiz of theater en afgesloten met een vragenronde voor de kinderen.

Tilburg University Junior

Met Tilburg University Junior wordt ingezet op een samenwerking tussen Tilburg University en partners in het primaire en secundaire onderwijs. Tilburg University Junior maakt daarbij gebruik van het aanbod dat er binnen Tilburg University al was voor deze doelgroep, namelijk de Kinderuniversiteit.

De doelstellingen van de Kinderuniversiteit en Tilburg University Junior komen voor een groot deel overeen: kinderen maximaal stimuleren hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en te belonen. Door hen al vroeg in aanraking te brengen met de wetenschap. Op die manier leren zij de wereld om zich heen beter te onderzoeken en te begrijpen en worden zij enthousiast gemaakt voor de wetenschap. Tilburg University Junior richt zich daarbij specifieker op het zogenaamde talentontwikkeling en organiseert in dat kader extra activiteiten (Junior Science Café, Junior Night University, Wetenschap in de klas), rondom wetenschappelijke thema's. Daarnaast biedt www.juniorkennisbank.nl verdieping rondom de thema's Emoties, Europese Normen en Waarden, en Filosofie.