Wetenschap voor scholieren

Het Nederlandse onderwijsbeleid wil kinderen maximaal stimuleren hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en te belonen. Door hen bijvoorbeeld al vroeg in aanraking te brengen met de wetenschap.

Over de Kinderuniversiteit

Informatie voor ouders/ begeleiders en kinderen

Wat is de Kinderuniversiteit?

Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven organiseren zes keer per jaar een college (= een les op de universiteit) voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Deze lessen zijn heel anders dan die op de basisschool. Je krijgt les op een echte universiteit bij echte professoren. Wat je er leert is bovendien zo nieuw, dat ze dat op de basisschool nog niet kunnen weten.

De Kinderuniversiteit is populair. Elk jaar komen er meer dan 1200 kinderen op bezoek. De colleges worden zowel op de campus van Tilburg University gegeven als op de Technische Universiteit in Eindhoven.

Wat voor onderwerpen komen aan bod?

Vorige jaren gingen de colleges onder andere over geheimen, de toekomst, gamen, geld verdienen en de vraag 'Waar wonen de slimste kinderen van de wereld?' Sommige onderwerpen lijken best makkelijk maar je zult merken dat het vaak ingewikkelder is dan je denkt. Echter, hoe meer je er van weet, hoe interessanter het wordt. Veel dingen worden namelijk leuker als je het goed begrijpt.

Wil je meer weten over de lessen van de afgelopen jaren? Klik dan in de linker-zijbalk op Colleges.

De Kinderuniversiteit en life long learning

De Kinderuniversiteit wil kinderen op een speelse manier kennis laten maken met wetenschap. De Tilburgse Kinderuniversiteit doet dat sinds 2005 in de disciplines van Tilburg University: economie, recht, sociale wetenschappen, letteren, filosofie en theologie. Sinds 2011 zijn daar ook een aantal disciplines van de Technische Universiteit Eindhoven bijgekomen.
Door deze naschoolse vorm van onderwijs aan te bieden, hopen de universiteiten bij te dragen aan het principe van life long learning. Want leren hoeft immers niet beperkt te blijven tot het bezoeken van de basis- en middelbare school. De Kinderuniversiteit wil niet alleen het verwerven van kennis bevorderen, maar in deze kennis ook meer diepte aanbrengen dan het normale schoolcurriculum toestaat.

Wat kunt u verwachten van de Kinderuniversiteit?

De Kinderuniversiteit omvat per schooljaar zes colleges op het niveau van tien- tot twaalfjarigen. De kinderen volgen deze colleges in de aula van de universiteit. U mag hierbij wel aanwezig zijn, maar als ouder krijgt u een aparte plek toegewezen achter of naast alle kinderen.

Alle colleges duren een uur. De hoogleraar is echter niet langer dan 30 tot 40 minuten aan het woord. Elk college wordt namelijk ingeleid met bijvoorbeeld een kennisquiz,  muziek, theater of film en afgesloten met een vragenronde.

Wetenschapsknooppunt Brabant

Met het Wetenschapsknooppunt Brabant wordt ingezet op een duurzame samenwerking tussen Tilburg University en partners in het primaire en secundaire onderwijs. Het Wetenschapsknooppunt maakt daarbij dankbaar gebruik van het aanbod dat er binnen Tilburg University al was voor deze doelgroep, namelijk de kinderuniversiteit.

De doelstellingen van de Kinderuniversiteit en het Wetenschapsknooppunt komen voor een groot deel overeen: kinderen maximaal stimuleren hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en te belonen. Door hen al vroeg in aanraking te brengen met de wetenschap. Op die manier leren zij de wereld om zich heen beter te onderzoeken en te begrijpen en worden zij enthousiast gemaakt voor de wetenschap. Het wetenschapsknooppunt richt zich daarbij specifieker op het zogenaamde talentontwikkeling en organiseert in dat kader extra activiteiten (Junior Science Café, Junior Night University, Wetnschap in de klas), rondom wetenschappelijke thema's. Daarnaast biedt www.kinderkennisbank.nl verdieping rondom de thema's Emoties, Europese Normen en Waarden, Filosofie en binnenkort ook Energie.