Wetenschap voor scholieren

Het Nederlandse onderwijsbeleid wil kinderen maximaal stimuleren hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en te belonen. Door hen bijvoorbeeld al vroeg in aanraking te brengen met de wetenschap.

Lekker warm?

door Amy Jacobs

Je kunt natuurlijk het beste over warmte praten als je het zelf lekker warm hebt. Een limbodanseres zorgde daarom dat iedereen danste aan het begin van het college, of je nu op je stoel zat of niet. Na de warming-up, begon professor Gerlagh met zijn les: wordt het nu warmer op de aarde, of juist niet?

Wordt het warmer?

Vandaag is het 1 graad warmer op aarde dan 100 jaar geleden. Het lijkt dus alsof het warmer wordt op aarde. Maar volgens professor Gerlagh schommelt de temperatuur. Dat betekent dat het dus niet per se warmer of kouder is op de aarde.

Maar hoe komt het dan dat de temperatuur schommelt? Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste komt dit doordat de zon soms minder hard schijnt dan andere keren. Hoe harder de zon schijnt, hoe warmer! Daarnaast ligt het aan de lucht. Bij een schone lucht wordt het namelijk warmer op de aarde en bij vieze lucht wordt het juist koeler.

Ten derde komt dit door de sneeuw en het ijs. Deze zijn namelijk aan het smelten (de professor voorspelt zelfs dat de Noordpool over 50 jaar gesmolten is!). Dit is natuurlijk zielig voor de dieren die daar leven, zoals de ijsbeer. Als de zee gaat stijgen door de warme temperatuur komt Nederland voor een deel onder water. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat Tilburg aan het strand komt te liggen. Ondanks dat dit eigenlijk niet zo goed is voor een groot deel van Nederland, werd er juist heel positief gereageerd vanuit de kinderen in de zaal. Want wie wil er nu niet aan het strand wonen?

De laatste reden dat het warmer wordt op de aarde zijn de broeikasgassen. Gassen als CO2 zorgen dat het warmer wordt op de aarde. Doordat al deze processen niet altijd tegelijk bezig zijn, schommelt de temperatuur dus op de aarde.

Fijn toch, die warmte?

Iedereen klaagt in Nederland weleens over de regen en de kou. Het zou ons misschien wel goed uitkomen dat het wat warmer wordt in Nederland. Maar denkt iedereen er zo over? De arme mensen en de natuur denken daar anders over. Arme mensen hebben namelijk geen geld om zich aan te passen op het warmere weer. Ook heeft de natuur er heel veel last van. De dieren en planten kunnen zich namelijk niet altijd goed aanpassen aan een nieuw klimaat waarin zij moeten leven. De enige die geen last zouden hebben van een warmer klimaat zijn de rijke mensen. Zij kunnen zich namelijk heel goed aan de warmte aanpassen.

Wat kun je zelf doen?

Als er dus niets aan het klimaat wordt gedaan, kunnen er veel dingen gebeuren met het klimaat. Maar wat kun je dan doen om een klein beetje mee te helpen? Je kunt bij jezelf beginnen door bijvoorbeeld het licht uit te doen wanneer je uit de kamer weggaat, minder vlees eten en je ouders ervan te overtuigen dat ze een kleinere auto moeten kopen. Maar het allerbelangrijkste volgens professor Gerlagh is dat we erover praten met andere mensen. Zo worden zij zich er ook van bewust. Want als iedereen een klein beetje helpt...

Vragen van de kinderen

Na het college was er tijd voor vragen vanuit de kinderen. De meest interessante en grappige vraag kwam van een jongeman ergens achterin de zaal. Hij vroeg de professor of het niet beter is om meer koeien te gaan eten? Koeien laten namelijk veel scheten, waar broeikasgassen inzitten! Professor Gerlagh vond dit een erg slimme vraag en beantwoordde deze met: "Als we meer koeien gaan eten, willen mensen alleen nog maar meer vlees. En als mensen meer vlees willen, komen er vanzelf meer koeien". Uiteindelijk was het dus geen oplossing voor het probleem.