Understanding Society

Als specialist in mens en maatschappij dragen we met ons onderzoek bij aan een beter begrip van de samenleving. Op grond daarvan zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Onderzoek naar mens en maatschappij

Innovatief en betrokken

Wetenschappelijk onderzoek is het fundament van onze universiteit. We zien het als onze taak om met een kritische en onafhankelijke geest de samenleving spiegels voor te houden en waardevolle bijdragen te leveren aan de samenleving.

Ons onderzoek naar mens en maatschappij is stevig verankerd in de vakgebieden economie, recht, geesteswetenschappen (waaronder filosofie, religiestudies en communicatiewetenschappen) en sociale wetenschappen (sociologie en psychologie).

Voor de bestudering van maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing, polarisatie en hervorming van het zorgstelsel is studie vanuit één wetenschappelijke discipline echter niet meer voldoende. Kenmerkend voor het onderzoek van Tilburg University is dan ook een innovatieve benadering vanuit meerdere disciplines. Er zijn ruim twintig centra waarin wetenschappers met uiteenlopende expertises samenwerken. Die samenwerkingsverbanden blijken inspirerend: nieuwe inzichten en vragen ontstaan vaak dáár waar disciplines elkaar ontmoeten.

Hoogwaardig

Uit landelijke en internationale beoordelingen blijkt het onderzoek van Tilburg University keer op keer goed of zeer goed te scoren. Een deel van ons onderzoek behoort tot de top in Europa. Om de hoge kwaliteit van ons onderzoek te kunnen waarborgen, wordt het onderzoek periodiek getoetst. Dit gebeurt door externe (inter)nationale commissies bestaande uit vooraanstaande wetenschappers. We investeren in een uitstekend onderzoeksklimaat met onder meer tenure tracks voor talentvolle wetenschappers.

Een aantal multidisciplinaire onderzoekscentra krijgt de kans om uit te groeien tot universitair Center of Excellence, opdat zij nationaal en internationaal een prominente rol blijven spelen op hun onderzoeksterrein. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of het instituut aan de hoge vereisten daarvoor voldoet.

De status van Center of Excellence is toegekend aan INTERVICT, het International Victimology Institute Tilburg, en aan Netspar, Network for Studies on Pension, Aging en Retirement. Binnen INTERVICT werken juristen, criminologen, psychologen, politieke wetenschappers en economen samen aan onderzoek ter voorkoming en verlichting van slachtofferschap van (internationale) misdaad en machtsmisbruik. Netspar is een internationaal netwerk van wetenschappers, overheidsinstellingen, pensioenfondsen, banken en verzekeraars die samen proberen de pensioenvoorziening voor Europese burgers te verbeteren.

Internationaal

Op het internationale vlak participeren we in verschillende onderzoeksnetwerken en zijn er vele allianties met buitenlandse universiteiten. Europa is het primaire speelveld, maar in elk werelddeel onderhouden we meerdere contacten. Als inititatiefnemer en coördinator van het Europese netwerk RISE (Raising the Impact of Socio-Economisch sciences) zetten we ons in om de impact van socio-economisch onderzoek te verhogen. Acht gerenommeerde Europese universiteiten nemen deel aan dit netwerk.

Kennis delen

We hechten groot belang aan valorisatie, het waardevol maken van kennis voor de samenleving. Kennisoverdracht, onderzoek in opdracht en samenwerking met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven krijgt onder meer vorm in Kennisklik, academische werkplaatsen, workshops, congressen en advisering. Via de UvT Sociëteit zoeken we verbinding met politici, bestuurders en beleidsmakers. Postacademisch onderwijs is ondergebracht in TIAS School for Business and Society. De business school biedt een voortdurende wisselwerking tussen wetenschap en praktijk. Het Tilburg Social Innovation Lab (TiSIL) draagt bij aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en problemen door middel van de creatie, verspreiding en toepassing van interdisciplinaire kennis. Zie voor meer informatie Samenwerken.

Stuur door

Wat is de uitkomst van zeven plus negen

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van zeven plus negen

Geef een numerieke waarde op