Understanding Society

Als specialist in mens en maatschappij dragen we met ons onderzoek bij aan een beter begrip van de samenleving. Op grond daarvan zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Onderzoek

Kwaliteit, innovatie, verbinding zoeken, internationalisering en slagvaardigheid zijn leidend voor ons onderzoek en onderwijs. De basis hiervoor ligt in hoogwaardig onderzoek in de vakgebieden:

  • Economie en Management
  • Rechten
  • Geesteswetenschappen
  • Sociale wetenschappen
  • Theologie
Ons onderzoek voldoet aan de hoogste internationale kwaliteitseisen.

Social Innovation

We benaderen maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende disciplines: de complexiteit van onderwerpen als vergrijzing en pensioenen, veiligheid, duurzaamheid, arbeidsmarkt en zorg vraagt om een integrale benadering. Social Innovation is daarbij leidend. Dat betekent dat we andere kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven en burgers uitnodigen om samen met ons te werken aan nieuwe inzichten en waarde(n)volle antwoorden voor de maatschappij.

Om de resultaten van ons onderzoek breed in de maatschappij te laten landen, kiest Tilburg University ervoor haar onderzoek waar mogelijk via Open Access te publiceren.

Ook investeren we veel in onze promovendi, die als nieuwe generatie onderzoekers van vitaal belang zijn voor de kenniseconomie. We bieden promotietrajecten aan voor eigen promovendi en buitenpromovendi en zijn partner in diverse internationale joint PhD programma’s.

Lees meer over het profiel van Tilburg University.