Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Henriëtte Prast in bestuur netwerk vrouwelijke hoogleraren

De Tilburgse hoogleraar Henriëtte Prast (Personal Financial Planning, TiSEM) is per 1 juli 2017 toegetreden tot het bestuur van het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Sinds juni 2015 is Prast Eerste Kamerlid voor D66, waar ze zich bezighoudt met financieel-economische en sociale zaken en volksgezondheid. Eerder was de onder meer onderzoeker bij De Nederlandsche Bank, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en lid van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Prast publiceert regelmatig over financiële onderwerpen. Onlangs verscheen op het economenblog Me Judice het stuk De mythe van de voltooide emancipatie, waarin Prast stelt dat de expliciete discriminatie is verschoven naar impliciete discriminatie. Voor het kabinet is er nog werk aan de winkel om het potentieel van vrouwen in de Nederlandse samenleving tot volle ontwikkeling te brengen. Dat artikel is gebaseerd op een bijdrage in de bundel Redelijk Radicaal, 50 jaar D66 (Balans, A’dam 2016, pbk).

Het LNVH vraagt aandacht voor het geringe percentage vrouwelijke hoogleraren en zet zich actief in bij het nomineren van vrouwelijke wetenschappers voor wetenschappelijke prijzen, premies en posities. Daarnaast is het LNVH een platform voor vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten waar zij elkaar treffen voor uitwisseling van informatie, kennis, kunde en ervaringen. Eind 2016 telde het netwerk 1.137 vrouwelijke wetenschappers, afkomstig van alle universiteiten en uit alle wetenschapsgebieden. Het LNVH begon informeel in de jaren negentig en werd in 2001 formeel een stichting. Een van de kartrekkers was Tineke Willemsen, tot 2006 hoogleraar Work and Organizational Psychology in Tilburg.