Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Economics and Management in the spotlight

Rik Pieters

Rik Pieters

Rik Pieters is op dit moment leerstoelhouder van de Arie Kapteynleerstoel (juni 2016 – mei 2019). De Arie Kapteynleerstoel is een eervolle titel, die mede bedoeld is om aandacht te blijven geven aan de belangrijke rol die Arie Kapteyn heeft gespeeld voor het onderzoek van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM).

Rik Pieters is nu halverwege zijn termijn, en dat is een goed moment om de balans op te maken. Een interview met Rik Pieters.

"Ik beschouw Arie als mijn grote inspirator, ook al omdat we in hetzelfde vakgebied zitten."

Portret