Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

PhD Defense Mr. Drs. F.J. Elsweier

Title: Een rechtsvergelijking tussen de Nederlandse en Duitse winstbelasting van lichamen
Supervisors: Prof. P.H.J. Essers and Prof J.A.G. van der Geld


Location: Cobbenhagen building, Auditorium (access via Koopmans building)


Order the PhD thesis


Wanneer: 27 juni 2018 16:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University