Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Promotie mw. B.S. Cnossen, MRes

Titel: Organising Against Appropriation. How Self-Employed Workers in the Creative Industries Make Things Work
Promotor: prof. dr. A. van Witteloostuijn
Copromotor: dr. V. Sergi

Samenvatting

Hoe kunnen freelancers concurreren met de leden van grote organisaties? Dit is de vraag die Boukje Cnossen beantwoordt, aan de hand van kwalitatief onderzoek onder creatieve ondernemers in Amsterdam. Zij verrichtte hiervoor langdurig etnografisch onderzoek bij verschillende broedplaatsen en tijdelijke ateliers: Broedplaats ACTA (Nieuw-West), Broedplaats Fenix (voorheen Oost) en Stichting Broedstraten (Noord).

Het proefschrift levert een bijdrage aan de organisatiewetenschap en wordt qua theoretische invloeden gepositioneerd op het grensvlak tussen organisatie- en communicatietheorie. Deze stroming, bekend als communication-constitutes-organisations (CCO) beschouwt organisaties als tijdelijke uitkomsten van communicatieve en materiële praktijken en is schatplichtig aan verschillende sociologische tradities, waaronder actor-network theory.

Het proefschrift laat zien hoe de fysieke ruimte waarin creatieve ondernemers werken onbedoeld invloed uitoefent op de gemeenschappen die in en rondom deze ruimtes ontstaan. Zo wordt beschreven hoe een beschildering van een oud pand zich ontwikkelde tot onofficieel logo, omdat de gebruikers van het pand – los van elkaar – dit symbool steeds nieuwe toepassingen gaven, en hoe de gebruikers van een loods hun gemeenschap konden voortzetten op een nieuwe locatie, omdat het het mobiele meubilair was dat de gemeenschap bijeen hield.

Daarnaast toont het proefschrift aan hoe freelancers in de creatieve sector navigeren tussen hun individuele creatieve praktijk, en onderdeel zijn van een collectief. Beide hebben voordelen: als organisatie word je serieuzer genomen in strategische onderhandeling, terwijl je je als individueel creatief maker kunt presenteren op basis van individuele visie en talent. Om te laten zien hoe creatieve makers handig weten te laveren tussen beide, heeft Boukje Cnossen de term ‘gedeeltelijke toe-eigening’ bedacht. Hierbij legt een organisatie geen beslag op de gehele (creatieve) productie van het individu, maar net op die delen die binnen de desbetreffende context strategische voordelen bieden.

De bevindingen uit het proefschrift stellen het klassieke beeld van wat een organisatie maakt op losse schroeven, door aan te tonen dat het ontbreken van een duidelijke identiteit en een eenduidig verhaal, ook voordelen kan hebben. Bovendien laat het zien welke doorslaggevende rol voorwerpen en fysieke ruimte kunnen spelen in het ontstaan van nieuwe organisaties. Een betere toepassing van het principe van gedeeltelijke toe-eigening kan voordelen bieden aan zowel creatieve organisaties die afhankelijk zijn van freelancers, als voor de freelancers zelf.


Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen
Wanneer: 16 januari 2018 16:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University