Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Promotie mw. M. Musegaas, MSc

Titel: Cooperative Games and Network Structures
Promotor: prof. dr. P.E.M. Borm
Copromotor: dr. M. Quant

Coöperatieve speltheorie is een wiskundig hulpmiddel om het coöperatieve gedrag van een groep spelers te analyseren. In dit proefschrift komen verschillende onderwerpen met betrekking tot coöperatieve speltheorie aan bod. De focus van het proefschrift ligt voornamelijk op de onderlinge relatie tussen operationele research en coöperatieve speltheorie. Dit wordt gedaan aan de hand van het analyseren van specifieke typen coöperatieve optimalisatieproblemen veroorzaakt door netwerk structuren. Het proefschrift beschouwt bijvoorbeeld het concept van kleuren van grafen en het roosteren van taken op één machine tezamen met de gerelateerde spelen. In dit proefschrift wordt ook coöperatieve speltheorie gebruikt om de invloed van neuronen in hersennetwerken te bepalen.

Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen 
Wanneer: 19 mei 2017 14:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University