Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Benink en Eijffinger sceptisch over bankenbuffers bij hoorzitting Tweede Kamer

Minister Hoekstra van Financiën ging vorige week akkoord met een minimumeis van 3% voor het eigen vermogen t.o.v. het balanstotaal van Europese banken (het zgn. leverage ratio). In principe te laag, vinden sommige experts, waaronder de Tilburgse hoogleraren Harald Benink en (maar minder streng) Sylvester Eijffinger.

Benink wees er op dat Nederland onderaan bungelt binnen de Europese BankenUnie met een leverage ratio van 4%. Het Europees gemiddelde is 5,5%. Hij vindt dat die buffer geleidelijk naar 10% zou moeten. De Nederlandsche Bank bracht daartegen in dat te hoge kapitaaleisen problemen zal geven voor de hypotheekverlening en pensioenfondsen.

De vaste commissies van de Tweede Kamer organiseren regelmatig rondetafelgesprekken. Daarin discussiëren de deelnemers met de leden van de commissie en worden verschillen in visie duidelijk. De leden van de commissie gebruiken de input bij de behandeling van bijvoorbeeld wetsvoorstellen.

Meer lezen en luisteren

The European Central Bank has implemented a very ambitious monetary policy since the financial crisis of 2008, intervening heavily in the eurozone economies. This policy has generated substantial risks to both the ECB’s primary task and its independence. It is therefore time for a fundamental evaluation of the ECB’s monetary policy strategy.

  • Financieel Dagblad (1 juni 2018): Scepsis over 'te lage' Europese vermogenseis banken