Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

NVAO accreditatie voor 21 programma's van de Tilburg School of Economics and Management

De Nederlandse accreditatieorganisatie NVAO heeft alle 21 programma's van de Tilburg School of Economics and Management opnieuw geaccrediteerd. De NVAO concludeerde dat de programma's voldoen aan alle noodzakelijke vereisten. Deze vereisten hebben betrekking op leerdoelen, curricula van de programma's, het toetsen en het behalen van de leerresultaten.

NVAO

Elke zes jaar moet een academische opleiding opnieuw worden geaccrediteerd door de NVAO. Alle programma's van TiSEM hebben deze accreditatie aangevraagd. Het proces omvatte het schrijven van een zelfevaluatierapport door de academische directeuren, een bezoek ter plaatse van een internationaal panel van deskundigen met gesprekken met interne en externe belanghebbenden van de programma's, een evaluatieverslag geschreven door dit panel en de uiteindelijke beslissing van de NVAO.

De heraccreditatie is geldig tot juni 2024.

AACSB

TiSEM combineerde de NVAO-heraccreditatie met de Continuously Improvement Review van het internationale accreditatiebureau AACSB. AACSB heeft de heraccreditatie in april 2017 verleend. Beide accreditaties stimuleren TiSEM om te blijven werken aan het handhaven van het kwaliteitsniveau van de programma's en om voortdurend te verbeteren en te innoveren.

nvao Logo aacsb