Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Promotiebeurs NWO voor 4 Tilburgse onderzoekstalenten

Vier jonge onderzoekers van Tilburg University hebben een promotiebeurs ontvangen in het kader van het NWO programma Onderzoekstalent. In deze 2018 ronde werden 28 van de 71 ingediende aanvragen gehonoreerd.

Aan Tilburg University zullen de volgende talenten hun promotie-onderzoek starten:

1. Rafael Greminger: Consumer Search and Learning: Modeling, Estimation, and Applications. Aanvrager: Prof. dr. J.H. Abbring, medeaanvrager: Dr. T. Klein (Tilburg University, TiSEM). Discipline: Econometrie.

2. Erwin Gielens: Unravelling the basic income debate. Aanvrager: Prof. dr. P.H.J. Achterberg (Tilburg University, TSB). Discipline: Sociologie.

3. Xynthia Kavelaars: Making the most of clinical trials: Increasing efficiency using novel Bayesian methods for information sharing within and between trials. Aanvrager: Prof. dr. M.C. Kaptein, medeaanvrager: Dr.ir. J. Mulder (Tilburg University, TSB). Discipline: Biologische en Medische Psychologie.

4. Mariia Shaidrova: The persistence of risky migration patterns: a comparative study of Eritrean and Nigerian migration to Europe. Aanvrager: Prof. dr. mr. C.R.J.J. Rijken (Tilburg University, TLS, Intervict). Discipline: Bestuurskunde.

Onderzoekstalent

Het programma Onderzoekstalent biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. De hoogleraar-promotor meldt de kandidaat-promovendus aan. De onderwerpkeuze van het onderzoek is vrij maar moet wel passen binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen. Er was 6,25 miljoen euro te verdelen.

 NWO link Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek