Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Industrial Doctorate subsidie toegekend aan Jorgo Goossens voor pensioenonderzoek

NWO financiert zestien promovendi via het nieuwe subsidieprogramma Industrial Doctorates. Onder hen Jorgo Goossens die als promovendus verbonden is aan de afdeling Econometrics & OR aan de Tilburgse School of Economics and Management (TiSEM), begeleid door prof. Bas Werker.

Jorgo zal zijn onderzoek uitvoeren bij zowel Tilburg University als bij een bedrijf, in zijn geval financiële dienstverlener APG. Zijn onderzoeksvoorstel luidt: Behavioral biases and individual heterogeneity in pensions: Household Asset Liability Management.

Er is een levendig pensioendebat in Nederland. De verschuiving naar zogenaamde Defined Contribution-producten impliceert meer keuzevrijheid voor mensen. Goossens gaat nu onderzoeken hoe mensen begeleid kunnen worden in het keuzeproces om een zo optimaal mogelijk resultaat te creëren, voor zowel het individu als de samenleving als geheel.

Industrial Doctorates programma

De kans dat kennis daadwerkelijk in de praktijk terecht komt neemt toe wanneer ondernemingen en universiteiten nauw samenwerken. Het Industrial Doctorates programma van NWO stimuleert ​​een intensieve samenwerking en richt zich sterk op talentontwikkeling van de promovendus. Speciale aandacht is er voor de samenwerking met het midden- en kleinbedrijf (MKB). NWO stelt in totaal 3,4 miljoen euro beschikbaar voor dit programma.

Voorstellen Tilburg University

In totaal werden meer dan 145 voorstellen ingediend, waarvan 44 verder mochten in de procedure. Uiteindelijk honoreerde NWO zestien projecten. Van de zes voorstellen die Tilburg indiende, gingen er drie door naar de interviewfase waarna alleen het voorstel van Jorgo Goossens en prof. Bas Werker werd beloond.