Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Postmaster bedrijfsopvolging bij familiebedrijven

Op 12 december 2018 begint de vierdaagse postmaster Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven bedoeld voor adviseurs, klantcoördinatoren van de Belastingdienst, ondernemers en hun bedrijfsopvolgers. Dit multidisciplinaire programma focust op de uiteenlopende aspecten van een bedrijfsopvolging. De docenten van deze postmaster hebben komen uit diverse disciplines en allemaal rijke kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsopvolging bij familiebedrijven. Er is aandacht voor de fiscale, privaatrechtelijke, governance- en financieringsaspecten en uiteraard ook voor de psychologische kant. Met deze multidisciplinaire aanpak en een simulatie van adviesgesprekken met een familie aan de hand van levensechte rollen biedt de postmaster een uniek programma met de laatste wetenschappelijke inzichten, de benodigde theoretische kennis en praktische handvatten voor - het begeleiden van - een succesvolle bedrijfsopvolging.