Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Postmaster Commissaris in het familiebedrijf

Op 12 februari 2019 start de achtdaagse postmaster Commissaris in het familiebedrijf. Dit multidisciplinaire programma focust op de ingewikkelde dilemma’s waar commissarissen in familiebedrijven mee te maken hebben. Het programma versterkt hun kennis en competenties, zodat zij hun rol op bevlogen, betrokken en verbindende wijze kunnen vervullen, inclusief de daarbij horende leiderschapskwaliteiten. De docenten achter deze postmaster hebben stuk voor stuk rijke kennis en ervaring op het gebied van familiebedrijven en de rol van de commissaris. Bovendien komen de docenten uit verschillende disciplines en zorgen zij samen dat alle relevante disciplines aan bod komen. Doordat dilemma’s als uitgangspunt worden genomen tijdens de modules, kunnen de deelnemers het geleerde gemakkelijk vertalen naar en toepassen in hun dagelijkse werk. Dankzij een uniek 360-graden-feedback-instrument krijgt elke deelnemer inzicht in zijn of haar functioneren op het vlak van competenties (nuttig gedrag) die belangrijk zijn voor de rol van commissaris in een familiebedrijf. Aan de hand hiervan kunnen zij hun persoonlijke agenda for change opstellen.

Op 9 november 2018 is een introductieochtend georganiseerd voor deze postmaster waarbij het cursusprogramma wordt toegelicht en (kandidaat)deelnemers kennis kunnen maken met elkaar en twee kerndocenten.