Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Fonds Slachtofferhulp en CentERdata: groot onderzoek naar positie van en steun aan slachtoffers

Fonds Slachtofferhulp is i.s.m. CentERdata gestart met een grootschalig en meerjarig Victims in Modern Society-project (VICTIMS–project). Doel is inzicht te krijgen in de positie van en steun aan slachtoffers in een veranderende samenleving en om de hulpverlening daarbij te kunnen laten aansluiten. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een groep van 7500 volwassenen, afkomstig uit het LISS-panel van CentERdata.

Het onderzoek concentreert zich op de sociale steun uit de directe omgeving van het slachtoffer, erkenning, en professionele hulp aan mensen die het afgelopen jaar te maken hebben gehad met bijvoorbeeld criminaliteit en ongevallen, zoals seksueel geweld, (online) oplichting, een verkeersongeval of medisch incident. 

Leden van het LISS-panel beantwoorden iedere maand een reeks vragen over uiteenlopende onderwerpen, waaronder gezondheid, werk, sociale contacten, gebruik van sociale media en persoonlijkheid. Voor het specifieke onderzoek naar de positie en steun aan slachtoffers zal telkens in maart een vragenlijst worden afgenomen.

In Nederland zijn dergelijke longitudinale studies niet of nauwelijks voorhanden en is kennis vooral gebaseerd op buitenlands onderzoek. De eerste resultaten van dit onderzoek worden voor de zomer verwacht.

Fonds Slachtofferhulp maakt zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie sterk voor slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen.

Persbericht Fonds Slachtofferhulp