Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Tilburg University reikt dissertatieprijzen uit aan Krysztof Postek (1e) en Lieke Wijnia (2e)

Datawetenschapper Krysztof Postek en kunsthistorica Lieke Wijnia hebben donderdag tijdens de PhD Dag van Tilburg University respectievelijk de eerste en tweede dissertatieprijs ontvangen voor proefschriften verdedigd in het academische jaar 2016-2017. Behalve de eer zijn aan deze prijzen 4.000 en 2.000 euro verbonden.

Kryztof Postek verdedigde zijn proefschrift op 17 februari 2017 cum laude onder de titel Distributionally and Integer Adjustable Robust Optimization. Hij schreef diverse papers over nieuwe optimaliseringsmodellen en algoritmes om robuuste beslissingen te nemen op grond van data met allerlei onzekerheden. Drie van deze papers zijn in wetenschappelijke toptijdschriften gepubliceerd, wat uitzonderlijk is, en twee andere zitten nog in de procedure voor zeer goede tijdschriften. Volgens zijn promotoren prof. dr. ir. Dick den Hertog en prof. dr. Bertrand Melenberg (Tilburg School of Economics and Management) is Postek niet alleen heel goed in theoretisch onderzoek, maar ook in de toepassing daarvan. Een van zijn theorieën gaat bijvoorbeeld over maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren bij Deltares in Delft.  

Postek werkte na zijn promotie aan de William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management, Technion, van het Israel Institute of Technology, bij prof. Aharon Ben-Tal, een van de grondleggers van de zogenaamde Robuuste Optimalisering. Sinds kort is hij Assistant Professor of Operations Research aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. 

Lieke Wijnia schreef de studie Making sense through music. The performance of the sacred at Festival Musica Sacra Maastricht. Hierin analyseerde ze hoe sacraliteit en religie zich manifesteren en worden toegeëigend door verschillende groepen (publiek, maar ook organisatie, uitvoerende musici, recensenten in het hedendaagse kunstenfestival Musica Sacra in Maastricht. Wijnia heeft van het Musica Sacra-project een echt multidisciplinaire studie gemaakt van hoog, vooral ook theoretisch en methodologisch niveau, aldus promotoren prof. dr. Paul Post en dr. Martin Hoondert van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. Ze promoveerde eveneens cum laude. 

Wijnia was naast haar onderzoek in dienst van het Gemeentemuseum Den Haag bij de projecten rond Mondriaan en De Stijl; ze was een van de auteurs van de Stijl publicatie over Mondriaan en Bart van der Leck in Laren. Na haar promotie verwierf ze een beurs voor een onderzoeksproject in de Verenigde Staten (Billings, Montana) en won ze de groten gouden prijspenning van het Godgeleerd Genootschap van Teylers Stichting. Ze werkt nu als onderzoeker aan de Universiteit van Groningen en bereidt een VENI subsidie-aanvraag voor.