Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Theo Nijman en Lans Bovenberg: herrekening van pensioenindexatie biedt uitweg naar pensioenakkoord voor kabinet en vakbonden

Het Nederlandse pensioenstelsel is toe aan hervorming. Al acht jaar wordt erover gesproken en aan gerekend. Een akkoord lijkt nu op handen. Een terugkerend - en inmiddels weer actueel - struikelblok is de rekenrente. Op dit punt lijken de wensen van vakbonden en werkgevers niet verenigbaar met die van het kabinet en de toezichthouder. In de huidige situatie moeten pensioenfondsen door de lage rente heel veel geld in kas hebben om nu én in de toekomst mensen een vrijwel gegarandeerd pensioen uit te kunnen keren. En dat betekent dat ondanks economische groei de pensioenen niet stijgen en er zelfs voor veel Nederlanders korting dreigt.

In een nieuw pensioenakkoord wordt die gegarandeerde uitkering vervangen door een onzekere uitkering. En dan zou je best met een hogere rente kunnen rekenen, vinden de bonden en fondsen. Een hogere rente zonder meer betekent evenwel dat de kosten van hogere verwachte pensioenen door jongere werkenden worden betaald. Dat vinden de minister en de toezichthouders niet acceptabel en zij zijn niet bereid met een hogere rente te rekenen. Dit heeft afgelopen week geleid tot verschillende opiniestukken in de kranten. De vakbonden hebben aangegeven dat voor hen de rekenrente een breekpunt is in de onderhandelingen over een pensioenakkoord met werkgevers en kabinet. 

“De achterliggende wensen van vakbeweging en kabinet kunnen allebei gerealiseerd worden door de rekenrente te verhogen maar de pensioenaanspraken te herrekenen” stellen de Tilburgse hoogleraren Theo Nijman en Lans Bovenberg. “Dit breekpunt kan daarmee van tafel”. Nijman en Bovenberg zijn ook verbonden aan Netspar. Dit aan Tilburg University verbonden kennisnetwerk beoogt een pensioendebat dat gevoerd wordt op basis van feiten. In dit opinieartikel (bron: Pensioen Pro) opperen zij de rekenrente oplossing die kabinet en vakbonden dichter bij elkaar kan brengen.