Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Arjan Lejour benoemd tot hoogleraar Taxation and Public Finance

PERSBERICHT 4 maart 2019 - Tilburg University heeft met ingang van 1 maart 2019 dr. Arjan Lejour benoemd tot hoogleraar Taxation and Public Finance bij het Departement Tax Economics van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM).

Lejours onderzoek concentreert zich op de economische effecten van belastingen op bedrijven. Hij bestudeert onder meer de winstbelasting in internationaal perspectief, waarbij hij kijkt naar de verschillen in belastingdruk tussen landen en naar de mogelijke gevolgen voor het vestigingsklimaat. Daarbij richt hij zich ook op belastingontwijking van multinationals. De tweede poot van zijn onderzoek gaat over de belastingdruk van kleine bedrijven en de verschillen in belastingdruk voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting of onder de inkomstenbelasting vallen. In alle gevallen gaat het hem om het gedrag van ondernemingen empirisch te duiden. Welke rol speelt de belastingwetgeving en onderdelen van die wetgeving (bepaalde aftrekposten) in de beslissingen die bedrijven nemen? Hij wil hiermee een brug slaan tussen de empirische benadering uit de economie en de vaak meer casuïstische benadering in de fiscale economie.

Onderwijs

Lejour geeft colleges ‘Openbare Financiën voor fiscaal economen’ in de bachelorfase en colleges ‘International business taxation for economists’ in de masterfase.

Arjan Lejour is verbonden aan het Fiscaal Instituut (FIT), een samenwerking tussen het Departement Taxs Economics van TiSEM en het Departement Tax Law van de Tilburg Law School (TLS). Hij combineert zijn parttime aanstelling bij Tilburg University met een functie als programmaleider bij de sector Publieke Financiën van het CPB. In 1995 is hij aan Tilburg University gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van Europese integratie op sociale zekerheidstelsels.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie over deze benoeming contact op met persvoorlichter Annemeike Tan, telefoon 013 - 466 2596 / e-mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu, of met Arjan Lejour, tel. 06 - 52485843, a.m.lejour@tilburguniversity.edu.