Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Carol Ou benoemd tot hoogleraar Information Management

PERSBERICHT 26 november 2018 - Tilburg University heeft met ingang van 1 oktober 2018 dr. Carol Ou benoemd tot hoogleraar Information Management bij het Departement Management van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). In haar onderzoek richt ze zich op de vraag hoe IT de prestaties van een organisatie en het consumentengedrag kan versterken of beperken. Haar specifieke belangstelling gaat uit naar digitale transformatie, IT-governance, sociale en communicatienetwerken en het ontwerp van online marktplaatsen, waarvan ze de impact onderzoekt op de bedrijfsomgeving en de deeleconomie.

Carol Ou onderzoekt hoe teamwerk en flexibiliteit van organisaties verbeterd of juist beperkt kunnen door middel van bedrijfssystemen, communicatienetwerken, kennisuitwisseling en sociale media. Ze maakt gebruik van omvangrijke datasets zoals de openbaar toegankelijke corpora voor bedrijfscommunicatie en sociale media om de organisatorische stabiliteit en prestaties van bedrijven te onderzoeken, zowel vanuit theoretisch als methodologisch perspectief. Naast de IT-impact in organisaties, is ze ook geïnteresseerd in de vraag hoe technologie consumentengedrag kan uitlokken en hoe technologische elementen (zoals het ontwerp van elektronische platforms, ‘recommendation agents’ en privacy) de beslissingen van consumenten beïnvloeden. Vanwege haar internationale achtergrond gaat haar belangstelling uit naar het onderzoeken van deze onderwerpen in verschillende culturele contexten.


Onderwijs
Carol Ou doceert in de Master Information Management bij TiSEM. Ze bespreekt in haar vakken de meest recente technologieën en behandelt de strategieën voor digitale transformatie. Als afvaardiging van TiSEM heeft ze zitting in de programmacommissie van de opleiding Data Science: Business and Governance aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences.

Carol Ou is afgestudeerd aan het Departement Information Systems van City University of Hong Kong. Ze is een gecertificeerde IT-auditor en werkt als Academic Advocate bij de Information Systems Audit and Control Association (ISACA), waar ze studenten en professionals aanmoedigt te kiezen voor een loopbaan als IT-auditor. ISCACA houdt zich bezig met de ontwikkeling, acceptatie en gebruik van wereldwijd geaccepteerde, toonaangevende werkwijzen voor informatiesystemen. Ze is senior / associate editor van drie tijdschriften: Information Systems Journal, Information & Management en IT and People.

Philip Eijlander Diversity Program
TiSEM heeft Carol Ou benoemd binnen het Philip Eijlander Diversity Program. Dit programma verhoogt het aandeel vrouwen in hogere academische functies, door extra universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar posities te creëren

Note to editors

Neem voor meer informatie over deze benoeming contact op met persvoorlichter Annemeike Tan, telefoon 013 - 466 2596 / e-mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu, or carol.ou@tilburguniversity.edu.