Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Kuno Huisman benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Decision Making under Uncertainty' aan Tilburg University

PERSBERICHT 8 dec. 2016 - Dr. Kuno Huisman is voor een periode van vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Hij bekleedt met ingang van 1 november 2016 de leerstoel 'Decision Making under Uncertainty'. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door ASML.

Bij besluitvorming zijn er altijd onvoorspelbare factoren in het spel die maken dat de uitkomst van het besluit anders kan uitpakken dan gewenst of voorspeld. Voor een high tech bedrijf als ASML, dat bijvoorbeeld beslissingen moet nemen over substantiële investeringen, is ‘decision making under uncertainty’ een essentieel kennisgebied. Immers, de te ontwikkelen innovatieve technologie is onzeker, maar ook de markt is onzeker. Hoe is het koopgedrag van consumenten? Hoe ontwikkelen nieuwe trends in de technologie zich? Wanneer is een innovatieve ontwikkeling succesvol?

ASML en Tilburg University gaan samenwerken in het onderzoek over ‘decision making under uncertainty’. Met de samenwerking hoopt ASML haar expertise op dit terrein verder uit te breiden. Tilburg University wil haar onderzoek over ‘decision making under uncertainty’ versterken in de high tech sector. De leerstoel 'Decision Making under Uncertainty' heeft als doel het verbeteren van de verbinding tussen theorie en praktijk op het vakgebied van het nemen van beslissingen onder onzekerheid. Het wetenschappelijke onderzoek zal zich richten op zowel in de praktijk toepassen als ook theoretische uitbreiding van reële optietheorie (real options) en beslissingsanalyse (decision analysis).

Inbedding van de leerstoel

De ASML leerstoel wordt ingebed bij het Department Econometrics and Operations Research (EOR). Naast onderzoek zal Huisman ook onderwijs geven in de masteropleidingen Business Analytics and Operations Research en Econometrics and Mathematical Economics. Daarnaast is hij betrokken bij het bachelorvak Improving Society Lab.

Personalia

Kuno Huisman studeerde Econometrie aan Tilburg University. In 2000 promoveerde hij in Tilburg op de dissertatie “Technology Investment: A Game Theoretic Real Options Approach". Na ruim 10 jaar als consultant gewerkt te hebben bij CQM in Eindhoven, werkt hij sinds 2010 bij ASML. Momenteel als Director and Head of Business Change Support and Decision Support in de Presidents’ Office van ASML. Sinds 2004 is hij parttime verbonden aan het Departement Econometrics and Operations Research, waarbij zijn laatste functie Associate Professor was.

Noot voor de pers

Nadere informatie kan worden verkregen bij Tilburg University, persvoorlichter Annemeike Tan, tel. 013 466 2596, e-mail a.m.tan@tilburguniversity.edu of bij Kuno Huisman, tel. 06 1137 0787, e-mail K.J.M.Huisman@tilburguniversity.edu.