Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Nieuwe afspraken nodig om monetaire unie te versterken

Persbericht 25-6-2018 Heldere afspraken tussen de lidstaten uit de Europese Economische en Monetaire Unie over een mogelijk uittreden met hoge kosten, de exit-procedure, kunnen toekomstige financiële crises voorkomen. Dat stelt Michal Kobielarz die op 28 juni promoveert. Hij beveelt zo aan om ‘besmetting’ van een nationale schuld van een land te voorkomen door leningen bij de unie.

Het proefschrift concentreert zich op de ervaringen van de Europese Economische en Monetaire Unie en met name het gedrag van kleine economieën binnen de monetaire unie. Het biedt inzichten in het hervormingsproces van de unie en het voorkomen van toekomstige crises. Als een crisis zich voordoet, zoals met Griekenland, dan verspreidt deze zich doordat een land moet lenen bij de leden. Met het instellen van een voorwaarde van hoge kosten voor een exit, die andere lidstaten kan ontmoedigen, kan de monetaire unie versterkt worden. Die duidelijkheid leidt er ook toe dat verhoging van de inflatiekoersen uitblijft.

Kobielarz pleit ook voor aanvullende maatregelen voor nieuwe leden met een geschiedenis van hoge inflatiepercentages, die een groter risico vertonen op schulden en daarmee een onzekere factor zijn voor de monetaire unie.

Noot voor de pers

Michal Kobielarz promoveert op 28 juni om 14.00 uur in de aula. Titel proefschrift: The economics of monetary unions. Promotor prof. dr. Sylvester Eijffinger. Copromotor: dr. R.B. Uras. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, e-mail, persvoorlichters@tilburguniversity.edu, tel. 06 19678521. Kobielarz publiceerde het eerste hoofdstuk van zijn boek in the Journal of International Economics.