Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Promotie dhr. A.E. Rizzo, MSc

Titel: “Essays on Corporate Governance and the Impact of Regulation on Financial Markets”
Promotor: prof. dr. O.G. Spalt
Copromotors: dr. M. Da Rin en dr. A. Manconi


Location: Cobbenhagen building, Auditorium (access via Koopmans building)


Order the PhD thesisWanneer: 28 augustus 2018 10:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University