Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Promotie dhr. B.J. Dietzenbacher, MSc

Titel: Egalitarian Allocation Principles
Promotor: prof. dr. P.E.M. Borm
Copromotors: dr. R.L.P. Hendrickx en dr. M.A. Estévez-Fernández


Location: Cobbenhagen building, Auditorium (access via Koopmans building)


Order the PhD thesisWanneer: 31 augustus 2018 14:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University