Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

Leraren vinden inzet van technologie in de les stressvol


Onderzoek naar toepassing technologie in het Belgische en Nederlandse onderwijs

Leraren deinzen ervoor terug om technologie in te zetten om leerlingen te betrekken bij hun lessen en nieuwe vaardigheden te leren. Het gebruik van technologie neemt naar hun beleving veel tijd in beslag en vaak ontbreken geschikte toepassingen en apps.

Ze geven ook aan dat het hen ontbreekt aan de juiste kennis en vaardigheden om zelf digitale lesprogramma’s te ontwikkelen. Hierdoor wordt de tablet vooral ingezet als 'boek-achter-glas', waarbij de klassieke leerstof in pdf op de tablet wordt gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van imec-MICT, een onderzoeksgroep van de Universiteit Gent en imec, in samenwerking met Tilburg University en de Université catholique de Louvain (UCL) in opdracht van Samsung. Vanuit Tilburg University is Marije van Amelsvoort en Vera van der Laan (Tilburg School of Humanities) bij het onderzoek betrokken.

Uit onderzoek onder leerkrachten uit Nederland, Vlaanderen en Wallonië komt naar voren dat ze – hoewel ze wel de meerwaarde zien van gebruik van technologie in de klas – heel wat barrières zien om technologie te gebruiken. Onder meer werd angst, tijdverlies, gebrek aan vaardigheden en gebrek aan leermateriaal aangehaald als redenen om geen technologie in de klas te gebruiken. De angst komt voort uit de wetenschap dat hun leerlingen beter met technologie kunnen omgaan dan zijzelf. Dat maakt hen onzeker. Ze vrezen de controle over hun les te verliezen.

Ondanks dat er weinig kant-en-klaar digitaal lesmateriaal beschikbaar is, is er een voorhoede van leraren die technologie met veel plezier en succes inzet. Zij geven aan dat technologie tijdbesparend is, dat ze gemakkelijker authentieke leeromgevingen kunnen creëren, meer kunnen variëren in hun lessen en de leerlingen gemakkelijker kunnen motiveren. Verder geven ze de volgende suggesties om technologie in de klas toegankelijker te maken:

1. Meer tijd en flexibiliteit in het schoolsysteem om experimenteren door leraren mogelijk te maken
2. Apps en software gebruiksvriendelijker maken
3. Digitaal lesmateriaal meer op maat aanbieden

4. Training en ondersteuning

Meer informatie