Onderzoek Humanities and Digital Sciences

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

Strategisch stemmen is niet erg effectief

Strategisch stemmen biedt in het Nederlandse kiesstelsel geen zekerheid. Mogelijk bereik je daarmee zelfs het tegenovergestelde. Ideologisch stemmen verdient de voorkeur omdat zo'n stem kan leiden tot een sterke oppositie of deelname aan een coalitieregering.

In diverse peilingen zien we een nek-aan-nekrace tussen VVD en PVV. Volgens De Volkskrant overwegen kiezers, die normaal gesproken op D66, GroenLinks of CDA zouden stemmen, om nu 'strategisch' te gaan stemmen. 20% denkt serieus na om te stemmen op de VVD om te voorkomen dat de PVV de grootste wordt.

In het Nederlandse kiesstelsel is een strategische stem echter niet effectief, zo betoogt Guus Hovens, (pre)masterstudent Art, Media & Society (TSH). Lees zijn bijdrage in Diggit Magazine (in het Engels).